Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Rick Warren: Nếu Tôi Có Thể Dạy Bạn Chỉ Một Điều: Tại Sao Chúa Dựng Nên Bạn

Rick Warren: Nếu Tôi Có Thể Dạy Bạn Chỉ Một Điều: Tại Sao Chúa Dựng Nên Bạn

Tựa đề: Nếu Tôi Có Thể Dạy Bạn Chỉ Một Điều: Tại Sao Chúa Dựng Nên Bạn
Nguyên văn: If I Could Only Teach You One Thing: Why God Made You
Diễn giả: Mục sư Rick Warren

Why God made you?

1. Planned me for His pleasure
2. Formed me for His family
3. Grow up spiritually
4. Shaped me to serve Him
5. Serve God by serve others

Five purposes of our life

1. Know and love God
2. Learn to love others
3. Learn to think and act like Jesus
4. Serve God by serving others
5. God made me for a mission. 

 

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top