Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Rick Warren: Đức Tin Thật và Đức Tin Giả – Real Faith Versus Fake Faith

Rick Warren: Đức Tin Thật và Đức Tin Giả – Real Faith Versus Fake Faith

Tựa đề: Đức Tin Thật và Đức Tin Giả
Nguyên văn: Real Faith Versus Fake Faith
Diễn giả: Mục sư Rick Warren

1. Đức tin thật không chỉ thể hiện qua lời nói.
2. Đức tin thật không chỉ thể hiện bằng cảm xúc.
3. Đức tin thật không chỉ là một ý tưởng để tranh luận. 
4. Đức tin thật phải thể hiện qua những cách có thể thấy được.
5. Đức tin thật luôn sinh ra một nếp sống thay đổi. 
6. Đức tin thật là điều mà tôi thực hành.  

Kinh Thánh: Gia-cơ 2:14-26

14. Anh em của tôi! Nếu có ai bảo rằng mình có đức tin, nhưng người đó không có hành động, thì có ích lợi gì? Đức tin có cứu người ấy được không? 15. Chính lúc này nếu một anh em hoặc một chị em không có quần áo, và thiếu thức ăn hằng ngày, 16. nhưng có ai đó trong anh em nói với họ: “Hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm, và ăn cho no,” nhưng không cho họ những nhu cầu của thân thể – thì có ích lợi gì không? 17. Đức tin cũng vậy, nếu nó không có hành động thì tự nó chết.

18. Nhưng có người nói: “Bạn có đức tin, còn tôi có hành động.” Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn, và tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi.

19. Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn làm đúng; ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. 20. Hỡi người khờ dại kia! Bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là không có giá trị hay sao? 21. Không phải Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã được xưng công chính bởi hành động khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ hay sao?

22. Bạn thấy đó, đức tin hoạt động cùng với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên toàn hảo. 23. Do đó lời Kinh Thánh: “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính” đã được ứng nghiệm, và ông được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. 24. Anh em thấy đó, người ta được xưng công chính bởi hành động chứ không chỉ bởi một mình đức tin. 25. Cũng vậy, không phải kỹ nữ Ra-háp đã được xưng công chính bởi hành động qua việc tiếp rước các sứ giả và đưa họ đi bằng một con đường khác hay sao? 26. Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top