Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Rick Warren: Trách Nhiệm Của Tôi Trong Việc Hoàn Thành Khải Tượng Của Đấng Christ

Rick Warren: Trách Nhiệm Của Tôi Trong Việc Hoàn Thành Khải Tượng Của Đấng Christ

Tựa đề: Trách Nhiệm Của Tôi Trong Việc Hoàn Thành Khải Tượng Của Đấng Christ
Nguyên văn: My Part in Fulfilling Christ’s Vision
Diễn giả: Rick Warren

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top