Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Rick Warren: Làm Thế Nào Để Đem Nhiều Người Lại Để Cùng Làm Việc Với Nhau

Rick Warren: Làm Thế Nào Để Đem Nhiều Người Lại Để Cùng Làm Việc Với Nhau

Tựa đề: Làm Thế Nào Để Đem Nhiều Người Lại Để Cùng Làm Việc Với Nhau
Nguyên văn: Getting People To Work Together
Diễn giả: Mục sư Rick Warren
Ngày 5/6/2021 

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top