Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Rick Warren: Khởi Đầu Của Một Phép Lạ – The Beginning of a Miracle

Rick Warren: Khởi Đầu Của Một Phép Lạ – The Beginning of a Miracle

Sứ điệp: Khởi Đầu Của Một Phép Lạ 
Nguyên văn: The Beginning of a Miracle
Diễn giả: Mục sư Rick Warren
Chúa Nhật: 30/3/1908 và 28/8/2022  

Sơ Lược Nội Dung:

Trong bài giảng cuối cùng trước khi về hưu, Mục sư Rick Warren đã giảng lại bài giảng đầu tiên mà ông đã giảng tại Hội Thánh Saddleback vào ngày 30/3/1980.  Bài giảng nhắc đến năm nguyên tắc để xây dựng một hội thánh phát triển dựa trên lời của Chúa trong Xa-cha-ri 4:6-10.

  1. Một Hội Thánh kết quả không phải được xây dựng bằng năng lực của con người, nhưng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.
  2. Hội Thánh cần phải có một nền tảng vững chắc, và tầm cỡ của nền tảng sẽ ấn định tầm cỡ của Hội Thánh trong tương lai.
  3. Đừng xem thường một khởi đầu rất nhỏ.
  4. Đức Chúa Trời vui vì thấy công việc xây dựng Hội Thánh được khởi đầu.
  5. Chúa bảo đảm việc xây dựng Hội Thánh sẽ thành công khi Hội Thánh biết lắng nghe và làm theo sự hướng dẫn của Ngài.

Kết thúc bài giảng, Mục sư Rick Warren cho biết Đức Chúa Trời đã làm thành lời hứa của Ngài.  Chúa đã ban phước cho một Hội Thánh Sadleback khởi đầu không có nhà thờ, không có tín hữu trở thành một Hội Thánh có vài chục ngàn tín đồ, hoạt động khắp năm châu, và là Hội Thánh duy nhất gởi giáo sĩ đến tất cả các quốc gia trên thế giới.

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top