Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Rick Warren: Làm Thế Nào Để Nhận Biết Thời Điểm Tốt Nhất Để Thực Hiện Một Thay Đổi Quan Trọng

Rick Warren: Làm Thế Nào Để Nhận Biết Thời Điểm Tốt Nhất Để Thực Hiện Một Thay Đổi Quan Trọng

Bài giảng: Làm Thế Nào Để Nhận Biết Thời Điểm Tốt Nhất Để Thực Hiện Một Thay Đổi Quan Trọng
Nguyên văn: How to Discern the Best Time to Make a Major Change
Diễn giả: Mục sư Rick Warren
Ngày 7/6/2021 

Sáu điều bạn nên làm:
1. Nhờ những người khác cầu nguyện.
2. Tìm lời khuyên từ những người bạn khôn ngoan.
3. Yên lặng lắng nghe Lời Chúa.
4. Suy nghĩ điều gì mình có thể làm tốt nhất.
5. Dành thì giờ để thực hiện những quyết định đúng.
6. Khiêm cung tin cậy Chúa ban cho vào thời điểm của Ngài. 

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top