Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Rick Warren: How God Heals Broken Nations

Rick Warren: How God Heals Broken Nations

Tựa đề: Đức Chúa Trời Chữa Lành Các Quốc Gia Như Thế Nào
Nguyên văn: How God Heals Broken Nations
Kinh Thánh: Thi Thiên 60:1-5

Diễn giả: Mục sư Rick Warren

Thi Thiên 60:1-5

Ðức Chúa Trời ôi, Ngài đã từ bỏ chúng con; Ngài đã phá tan sự phòng vệ của chúng con; Ngài đã giận chúng con; Ôi, cầu xin Ngài tái lập chúng con.  Ngài làm đất rúng động; Ngài khiến đất nứt ra. Cầu xin Ngài hàn gắn những đổ vỡ, vì nó đang chao đảo.

Ngài đã cho con dân Ngài kinh nghiệm những khó khăn; Ngài đã bắt chúng con uống thứ rượu làm cho xây xẩm.  Ngài đã ban một ngọn cờ cho những ai kính sợ Ngài, để vì sự thật giương nó lên. 

Xin dùng cánh tay phải Ngài cứu giúp và đáp lời chúng con, để những kẻ Ngài thương được giải cứu.

I. Chúng ta phải khiêm cung nhìn nhận tội lỗi của mình

Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ. (II Sử Ký 7:14)

Nếu chúng ta nói mình không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. (I Giăng 1:8)

Vấn đề: Thay vì khiêm cung hạ mình, chúng ta dành nhiều thì giờ để buộc tội những người khác và biện minh cho chính mình. 

Chỉ có một Đấng ban luật pháp và là thẩm phán, là Đấng có quyền cứu và tiêu diệt. Anh em là ai mà dám xét đoán người lân cận mình? (Gia-cơ 4:12)

Vì thời kỳ phán xét, khởi đầu từ nhà của Đức Chúa Trời, đã bắt đầu; nếu khởi đầu từ chúng ta thì kết cuộc của những kẻ không vâng phục Phúc Âm của Đức Chúa Trời sẽ thế nào? (I Phi-e-rơ 4:17)

Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. (Châm Ngôn 28:13)

Vì vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được chữa lành. Lời cầu nguyện của người công chính linh nghiệm rất nhiều. (Gia-cơ 5:16)

II. Chúng ta phải chân thành cầu nguyện 

Vấn đề: Chúng ta dành nhiều thì giờ phàn nàn và than van hơn là cầu nguyện.

Chúng không hết lòng kêu cầu Ta khi chúng khóc than trên giường của mình (Ô-sê 7:14a)

Hãy dốc lòng cầu nguyện, hãy thức canh cầu nguyện với lòng biết ơn. (Cô-lô-se 4:2)

Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. (Ê-phê-sô 6:18)

III. Chúng ta phải tìm kiếm Chúa hết lòng 

Không có đức tin thì không thể nào sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời, vì ai đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng Ngài hiện hữu, và Ngài là Ðấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. (Hê-bơ-rơ 11:6)

CHÚA từ trời nhìn xuống con cái loài người, xem có ai là người hiểu biết, tìm kiếm Ðức Chúa Trời hay chăng. (Thi Thiên 14:2)

Vấn đề: Chúng ta dành quá nhiều thì giờ để tìm kiếm những thứ khác.

Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì tất cả những điều này sẽ được ban thêm cho các con. (Ma-thi-ơ 6:33)

IV. Chúng ta phải quay lại với Chúa cách hoàn toàn

Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ. (II Sử Ký 7:14)

Vấn đề: Chúng ta không thấy sự gian ác của chính mình.

Bởi vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vô ơn, bất khiết, không có tình thương, không chung thủy, vu khống, không tự chủ, dã man, ghét điều tốt, phản bội, liều lĩnh, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, giữ hình thức tin kính, nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó. Hãy tránh xa những người như vậy. (II Ti-mô-thê 3:2-5)

Hãy ăn năn, hãy trở về với Ðức Chúa Trời để tội lỗi của anh chị em được xóa đi (Công Vụ 3:19)

Vì thời kỳ phán xét, khởi đầu từ nhà của Đức Chúa Trời, đã bắt đầu; nếu khởi đầu từ chúng ta thì kết cuộc của những kẻ không vâng phục Phúc Âm của Đức Chúa Trời sẽ thế nào? (I Phi-e-rơ 4:17)

Vì nếu chúng ta tự xét chính mình, chúng ta sẽ không bị phán xét. (I Cô-rinh-tô 11:31)

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top