Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Rick Warren: Làm Thế Nào Chúa Ban Phước Cho Những Tấm Lòng Biết Ơn

Rick Warren: Làm Thế Nào Chúa Ban Phước Cho Những Tấm Lòng Biết Ơn

Tựa đề: Làm Thế Nào Chúa Ban Phước Cho Những Tấm Lòng Biết Ơn
Nguyên văn: How God Blesses Grateful Hearts
Diễn giả: Mục sư Rick Warren
Chúa Nhật: 23/11/2021 

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top