Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Rick Warren: Học Để Được Hướng Dẫn Bởi Thánh Linh Của Đức Chúa Trời

Rick Warren: Học Để Được Hướng Dẫn Bởi Thánh Linh Của Đức Chúa Trời

Tựa đề: Học Để Được Hướng Dẫn Bởi Thánh Linh Của Đức Chúa Trời 
Nguyên văn: Learn How To Be Led By God’s Spirit
Diễn giả: Mục sư Rick Warren

Để Được Hướng Dẫn Bởi Thánh Linh Của Đức Chúa Trời 

I. Năm Điều Cần Chấm Dứt  

  1. Đừng làm theo văn hóa không vâng theo Chúa.
  2. Đừng nghe theo bạn bè không được hướng dẫn bởi Chúa.
  3. Đừng tìm kiếm sự hướng dẫn từ những nguồn khác ngoài Chúa.
  4. Đừng để bị hoàn cảnh đưa dẫn.
  5. Đừng để bị cảm xúc đưa dẫn.

II. Năm Điều Cần Bắt Đầu 

  1. Phải khao khát được Chúa hướng dẫn. 
  2. Phải vui lòng làm theo Lời của Chúa.
  3. Phải tìm kiếm Lời Chúa.
  4. Phải cầu xin được Đức Thánh Linh hướng dẫn. 
  5. Phải lắng nghe câu trả lời của Đức Chúa Trời.


Thư Viện Tin Lành (2017)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top