Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Rick Warren: Làm Thế Nào Để Đối Phó Với Sự Lăng Mạ Và Sỉ Nhục

Rick Warren: Làm Thế Nào Để Đối Phó Với Sự Lăng Mạ Và Sỉ Nhục

Tựa đề: Làm Thế Nào Để Đối Phó Với Sự Lăng Mạ Và Sỉ Nhục
Nguyên văn: How to Handle Insults and Ridicule
Diễn giả: Mục sư Rick Warren
Ngày 14/6/2021 

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top