Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Rick Warren: Gìn Giữ Sự Hài Hòa Trong Gia Đình, Trong Nhóm Nhỏ, Trong Hội Thánh

Rick Warren: Gìn Giữ Sự Hài Hòa Trong Gia Đình, Trong Nhóm Nhỏ, Trong Hội Thánh

Lời Ban Biên Tập:

Dịch COVID19 đã thay đổi cuộc sống của nhiều người trên thế giới. Dưới ảnh hưởng của dịch bệnh, nỗi lo âu về sinh mạng, về sức khỏe, về tài chính, về việc làm, về tương lai, … đã tạo thêm nhiều căng thẳng trong cuộc sống của nhiều người hơn những căng thẳng mà họ đã có.  Sự căng thẳng quá mức có thể đưa đến sự xung đột, có thể tạo rạn nứt, và rồi gây đổ vỡ trong nhiều mối quan hệ.  Trong bối cảnh đó, Mục sư Rick Warren nhắc lại một số hướng dẫn từ Kinh Thánh để giúp mỗi cá nhân nhận biết những hiểm họa này, và làm thế nào để ngăn ngừa những hiểm họa gia tăng cũng như có thể sống hài hòa trong môi trường mình đang sống.   Mời bạn đọc cùng theo dõi bài chia sẽ của Mục Sư.  

Tựa đề: Gìn Giữ Sự Hài Hòa Trong Gia Đình, Trong Nhóm Nhỏ, Trong Hội Thánh
Nguyên văn: Maintaining Harmony in My Home, Small Group, and Church
Diễn giả: Mục sư Rick Warren
February 6-7, 2021

Dàn Bài – Outline

-“Hãy nỗ lực duy trì sự hiệp nhất của Đức Thánh Linh trong sự liên kết hòa bình” “…Strive earnestly to guard and keep the harmony of the Spirit…” Ephesians 4:3 (Amp)             

– “Bởi vì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của sự hỗn loạn, nhưng của sự an hòa, và Ngài muốn điều này trong tất cả những Hội Thánh của Ngài.”; “God is not a God of disorder. He is the God of peace, and he wants it in all his churches.”1 Corinthians 14:33 (GW)

Đề Tài: Làm Thế Nào Để Giữ Sự Hài Hòa và Ngăn Ngừa Những Bùng Nổ –  HOW TO MAINTAIN HARMONY & PREVENT ‘EXPLOSIONS’

Phương châm: “Đừng Để” “Do Not Let…”

1.____________________________________________________

-“Đừng để những điều này vuột khỏi tầm mắt của con: Hãy gìn giữ sự suy xét và biết nhận định“; “Preserve sound judgment and discernment. Do not let them out of your sight.” Proverbs 3:21 (NIV)

“Thật là đáng xấu hổ – thậm chí dại dột- để quyết định trước khi biết những dữ kiện”; “What a shame — yes, how stupid!–to decide before knowing the facts!” Proverbs 18:13 (LB)

“Đừng đi trước Thầy rồi vội vàng kết luận với những suy xét trước khi có được tất cả những bằng chứng” “…Don’t get ahead of the Master and jump to conclusions with your judgments before all the evidence is in.”1 Corinthians 4:5a (MSG)

“Đừng xét đoán ai trước thời điểm thích hợp. Sự phán xét cuối cùng phải chờ đợi cho tới khi Chúa đến; Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những bí mật đen tối, và phơi bày những mục đích ẩn giấu ở trong lòng”; “You should not pass judgment on anyone before the right time. And final judgment must wait until the Lord comes; he’ll bring to light dark secrets and expose the hidden purposes of people’s minds.”1 Corinthians 4:5 (TEV)

“Đừng để ai lừa gạt anh em bằng cách nói với anh em những điều không đúng sự thật”; “Do not let anyone fool you by telling you things that aren’t true.” Ephesians 5:6 (NCV) 

2._____________________________________________

Đừng để chính mình anh em làm nguyên nhân gây xúc phạm cho bất cứ ai: Bất luận là  người Do Thái, người không tin Chúa, hay những người trong Hội Thánh”; “Do not let yourself cause anyone to be offended, whether they are Jews or Gentiles (non-Christians) or those in the church of God.” 1 Corinthians 10:32 (Amp)

“Hãy sống hài hòa và biết cảm thông; “Live in harmony and be sympathetic.”1 Peter 3:8 (GW)

“Đừng để những việc tốt của anh em bị nói xấu.”; “Do not let what you know is good to get a bad name.” Romans 14:16(TEV)

“Hãy nhanh chóng giải quyết vấn đề với người chống đối mình”; “Settle matters quickly with an adversary.” Matthew 5:25a (NIV)

“Người nào khước từ nhìn nhận những lỗi lầm của mình sẽ không bao giờ thành công; nhưng ai nhìn nhận và lìa bỏ chúng, sẽ được một cơ hội khác”; “Anyone who refuses to admit his mistakes can never be successful. But if you confess and forsake them, you get another chance.”Proverbs 28:13 (LB)

-“Chúng ta không thể chỉ xúc tiến và làm theo những gì vừa ý mình. Chúng ta cần suy xét đến những băn khoăn và lo âu của những người khác, là những người bị xúc phạm.  Chúng ta hãy nghĩ đến những điều tốt cho những người khác, và xây dựng họ bằng cách thực hiện những điều họ muốn, bởi vì ngay cả chính Ðấng Christ cũng không làm theo ý muốn của Ngài, ngược lại, Ngài đã từng cảm nhận – như đã được chép rằng – “Khi những người khác nhục mạ con, họ làm tổn thương con.””; “…we can’t just go ahead and do whatever pleases ourselves. We must be considerate of the doubts and fears of others who are offended. We should think of what’s good for others and build them up by doing what pleases them. For Christ did not please himself. Instead, he felt, as the scripture tells us, ‘When others insult you, it hurts me.’” Romans 15:1b-3

3. ____________________________________________

“Xin đừng dùng sự tự do đó làm cơ hội để sống theo bản năng ích kỷ, nhưng hãy lấy tình yêu thương mà phục vụ nhau, bởi vì cả luật pháp của Đức Chúa Trời có thể được tóm lại trong một điều răn: “Hãy yêu người lân cận như chính mình.”  Nhưng, nếu thay vì yêu thương,  anh em cứ cắn nuốt nhau thì hãy coi chừng, anh em có thể tiêu diệt lẫn nhau. Vì vậy tôi nói: Hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng làm theo những đamtrong bản năng tự kỷ của mình.”; “Do not let your freedom become an excuse for indulging your selfish nature. Instead, let love make you serve each other. For the whole law of God can be summed up in one command: ‘Love your neighbor as yourself.’ But if, instead of showing love, you’re always biting and devouring one another watch out! You’ll destroy each other.  Instead, live by following the Spirit and you won’t do what your self-centered nature craves.”’ Galatians 5:13b-16 (TEV/NLT)

– “Hãy nhắm vào mục tiêu đem lại sự hài hòa trong Hội Thánh và xây dựng lẫn nhau. Ðừng vì thức ăn mà phá hoại công việc của Ðức Chúa Trời. Thật ra mọi vật đều tốt để ăn, nhưng vì chuyện thức ăn, để gây cho ai đó phạm tội, là sai trật. Tốt hơn là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, hay làm bất cứ điều gì có thể khiến cho một anh em hay một chị em phạm tội”; “…Aim for harmony in the church and build each other up. Do not let the eating of food destroy the work of God. All foods are all right to eat, but it is wrong to eat food that causes someone else to sin. It is better not to eat meat or drink wine or do anything that will cause your brother or sister to sin.” Romans 14:19-21(NLT/NCV)

-“Đừng chỉ nghĩ đến điều tốt cho mình.  Hãy suy nghĩ đến những người tin Chúa khác và điều gì tốt nhất cho họ”; “Don’t think only of your own good. Think of other Christians and what is best for them.”1 Corinthians 10:24 (NLT)                                                                  

“Tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc tôi làm. Tôi không chỉ làm theo điều tôi thích, hay điều gì tốt nhất cho riêng mình, nhưng làm điều tốt nhất cho họ, để họ có thể được cứu.”; “I try to please everyone in everything I do. I don’t just do what I like or what is best for me, but what is best for them so they may be saved.” 1 Corinthians 10:33 (NLT)

4. ____________________________________________

Đừng để sự ích kỷ hay sự kiêu ngạo hướng dẫn mình. Nhưng hãy khiêm tốn, và tôn trọng người khác hơn mình.”; “Do not let selfishness or pride be your guide. Instead, be humble and give more honor to others than to yourselves.”   Philippians 2:3 (NCV)

“Đừng để sự phân biệt giai cấp vào trong đức tin của anh em ở trong Đấng Christ”; “Do not let class distinction enter into your faith in Jesus Christ!”James 2:1 (NJB)

“Hãy tôn trọng mọi người như nhau. Đừng để ý đến những thứ bậc trong xã hội. Hãy khiêm tốn và gặp gỡ những người khác trong hoàn cảnh của họ.  Và đừng nghĩ rằng mình biết tất cả.”; “Give the same respect to everyone alike. Pay no regard to social standing. Be humble and meet people on their own terms. And don’t think you know it all.” Romans 12:16 (NJB)

-“”; “DO NOT LET kindness and truth ever leave you!  Wear them like a necklace and write them deep within your heart!” Proverbs 3:3 (NAS) 

-“Lời nói thiếu cẩn thận hoặc sai lầm ra khỏi miệng của anh em có thể gây sự hủy hoại.  Bởi lời nói, chúng ta có thể biến sự hài hòa thành hỗn loạn, ném bùn dơ vào thanh danh, làm cho cả thế giới xịt khói, bốc khói, như khói từ địa ngục”; “A careless or wrongly placed word out of your mouth can destroy. By our speech we can…turn harmony to chaos, throw mud on a reputation, send the whole world up in smoke and go up in smoke with it, smoke from the pit of hell.”James 3:6 (MSG)

Đừng để một lời gây tổn thương nào ra từ miệng của anh em, nhưng chỉ nói những lời hữu ích để xây dựng những người khác theo nhu cầu của họ, để có thể đem lại lợi ích cho những người nghe”; “Do not let any harmful words come out of your mouths, but ONLY what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.”  Ephesians 4:29 (NIV)

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top