Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Rick Warren: Làm Thế Nào Chúa Dùng Sự Đau Đớn Đem Lại Tốt Lành Cho Tôi

Rick Warren: Làm Thế Nào Chúa Dùng Sự Đau Đớn Đem Lại Tốt Lành Cho Tôi

Tựa đề: Làm Thế Nào Chúa Có Thể Dùng Sự Đau Đớn Đem Lại Điều Tốt Lành Cho Tôi
Nguyên văn: How God Can Use Pain for My Good
Diễn giả: Mục sư Rick Warren
Chúa Nhật: 7/11/2021 

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top