Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Rick Warren: Thay Đổi Cuộc Đời Bằng Cách Thay Đổi Tâm Trí Của Chúng Ta

Rick Warren: Thay Đổi Cuộc Đời Bằng Cách Thay Đổi Tâm Trí Của Chúng Ta

Sứ điệp: Thay Đổi Cuộc Đời Bằng Cách Thay Đổi Tâm Trí Của Chúng Ta
Nguyên văn: Change Your Life By Changing Your Mind
Diễn giả: Mục Sư Rick Warren


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top