Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Ravi Zacharias: Nếu Chúa Cho Phép, Ngài Có Chương Trình, Hãy Tin Cậy Thời Điểm Của Ngài

Ravi Zacharias: Nếu Chúa Cho Phép, Ngài Có Chương Trình, Hãy Tin Cậy Thời Điểm Của Ngài

Sứ điệp: Nếu Chúa Cho Phép, Ngài Có Chương Trình, Hãy Tin Cậy Thời Điểm Của Ngài
Message: If God Allows It; He Has A Plan So Trust His Timing!
Pastor: Ravi Zacharias

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top