Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Đứng Trên Lời Hứa – Standing on the Promises

Thánh Ca: Đứng Trên Lời Hứa – Standing on the Promises

Tựa đề: Đứng Trên Lời Hứa
Nguyên tác: Standing on the Promises
Lời: Russell Kelson Carter
Nhạc: Russell Kelson Carter
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 201

Standing on the Promise

1. Standing on the promises of Christ
my King,
Through eternal ages let His praises ring,
Glory in the highest, I will shout and sing,
Standing on the promises of God.

Refrain:
Standing, standing,
Standing on the promises of God
my Savior;
Standing, standing,
I’m standing on
the promises of God.

2. Standing on the promises
that cannot fail,
When the howling storms of doubt and fear assail,
By the living Word of God I shall prevail,
Standing on the promises of God.

3. Standing on the promises
I now can see
Perfect, present cleansing in the blood for me;
Standing in the liberty where Christ makes free,
Standing on the promises of God.

4. Standing on the promises
of Christ the Lord,
Bound to Him eternally by love’s strong cord,
Overcoming daily with the Spirit’s sword,
Standing on the promises of God.

5. Standing on the promises
I cannot fall,
List’ning every moment to the Spirit’s call,
Resting in my Savior as my all in all,
Standing on the promises of God.

Đứng Trên Lời Hứa

1. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Vua
Christ hứa phán
Nguyện đời đời tôi chúc tán Vua thành thật hoàn toàn
Tôi hoan ca mãi trên từng trời danh Cha cả sáng.
Chính hứa ngôn đây chỗ đứng thật bàn an

Điệp Khúc:
Đứng trên lời đây
Tôi nay đang hân hoan kiên lập
trên hứa ngôn nào lay
Đứng trên lời ấy
Đứng khăng khăng luôn trên hứa ngữ
Vua Christ nay.

2. Tôi nay luôn đứng trên lời nghìn thu
không cải hoán
Luồng ngờ vực kinh hãi đến như phong ba ngập tràn
Nhưng tôi luôn thắng do lời trường sinh Christ đã phán.
Chính hứa ngôn đây chỗ đứng thật bàn an

3. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Vua
Christ hứa phán
Thật đời đời tôi với Chúa đây yêu thương buộc ràng
Tôi luôn luôn thắng do tay cầm gươm Linh chói sáng.
Chính hứa ngôn đây chỗ đứng thật bàn an

4. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Ngài
như đá tảng
Hằng ngày lòng lặng nghe Thánh Linh kêu tôi dịu dàng
Tôi luôn an nghỉ trong Vua Christ lòng được thỏa mãn.
Chính hứa ngôn đây chỗ đứng thật bàn an

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top