Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nguyện Danh Chúa Luôn Được Tôn Cao – Classical Guitar

Nguyện Danh Chúa Luôn Được Tôn Cao – Classical Guitar

Nguyên tác: Lord! I Lift Your Name On High
Trình bày: Rodrigo Rodriguez

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top