Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Go to Dark Gethsemane

Thánh Ca: Go to Dark Gethsemane

Thánh Ca: Go to Dark Gethsemane
Lời: James Montgomery (1825)
Nhạc: Richard Redhead (1853)
Organ: Robby Robinson
Violin: Andrea Hammond

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top