Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 15:23-33

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 15:23-33

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 15:23-33

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn ước mong được đi thăm nơi nào? Lý nào bạn chưa thực hiện được điều bạn mơ ước? Làm thế nào bạn có thể làm xong những trách nhiệm cần thiết trước mắt để bạn có thể được tự do thực hiện mơ ước của mình?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Lý do nào khiến Sứ đồ Phao-lô chưa đến Rô-ma (15:20-22)? Xin cho biết hai lý do khiến lúc này ông muốn đến đó (15:23)? Động lực đưa ông đến Rô-ma là gì (15:24)? 
  2. Tuy nhiên bây giờ trước hết Sứ đồ Phao-lô cần phải làm gì (15:25; Công Vụ 19:21, 24:17)? Tại sao (15:26; Công Vụ 16:9; I Cô-rinh-tô 16:5; II Cô-rinh-tô 1:16, 2:13, 7:5, 8:1, 9:2, 11:9)?  Động lực nào khiến các tín hữu ngoại quốc làm như vậy (15:27)? Sứ đồ Phao-lô đã hứa với các tín hữu tại Rô-ma điều gì (15:28)?  Ông sẽ đem đến cho họ điều gì (15:29)?
  3. Ý thức được sự khó khăn đang đợi chờ tại Giê-ru-sa-lem, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu tại Rô-ma điều gì (15:30)? Ông nhờ họ cầu thay cho ông hai điều gì (15:31)? Để rồi ông có thể làm gì (15:32)? Khi xem lại Công Vụ chương 21-28, bạn thấy những lời cầu nguyện này có được Chúa nhậm hay không?  Chúa nhậm hay không nhậm trong phương diện nào?  Sứ đồ Phao-lô cầu chúc cho các tín hữu tại Rô-ma điều gì (15:33)?  Xin so sánh sự khác biệt trong lời cầu chúc này với điều ông nói trong câu (15:13)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Chúa đặt để khải tượng nào trong lòng bạn?  Lý do nào bạn chưa thể thực hiện được điều nầy?  Ai là người có thể hổ trợ bạn thực hiện khải tượng đó?
  2. Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy lịch trình của Sứ Đồ Phao-lô dày đặc với những công việc, dự án, cả những khó khăn khiến ông phải nhờ các tín hữu tại Rome, một nơi mà ông chưa bao giờ đến, để cầu nguyện cho ông.  Bạn có biết lịch trình của những người hầu việc Chúa trong Hội Thánh của bạn không?  Họ có những công việc nào phải thực hiện?  Họ có những khải tượng nào cho Hội Thánh? Họ đang đối diện với những khó khăn nào?  Bạn có thường cầu nguyện cho người hầu việc Chúa tại Hội Thánh của bạn hay không?
  3. Khu vực nào trong tỉnh của bạn, hay trong nước Việt Nam, chưa có người tin Chúa?  Sứ Đồ Phao-lô đã nhờ các tín hữu tại Rome giúp ông đến Tân Ban Nha là vùng đất xa nhất về phía tây của Đế Quốc La Mã vào lúc đó để ông có có thể truyền giáo.  Nếu có ai muốn đến hầu việc Chúa tại những nơi hẻo lánh tại Việt Nam, bạn có thể cầu nguyện hoặc giúp đỡ người đó hay không?

Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

 

Rô-ma 15:23-33

23. Tuy nhiên, bây giờ trong những vùng nầy không còn chỗ nào cho tôi nữa; hơn nữa, đã nhiều năm, niềm ước ao lớn lao là được đến thăm anh em.

24. Khi nào tôi có thể đi Tây Ban Nha, tôi hy vọng sẽ ghé thăm anh em; trước hết tôi được thỏa lòng ở với anh em ít lâu, và rồi nhờ anh em đưa đến đó. 25. Tuy nhiên, bây giờ tôi sẽ đi Giê-ru-sa-lem để phục vụ các thánh đồ; 26. bởi vì người Ma-xê-đô-ni-a và A-chai đã vui lòng quyên góp giúp những người nghèo trong các thánh đồ tại Giê-ru-sa-lem. 27. Họ vui lòng làm việc này, nhưng thật ra họ cũng mắc nợ những người đó nữa; bởi vì nếu người ngoại đã được chia sẻ những điều thuộc linh, thì họ cũng phải đem vật chất mà giúp đỡ họ.

28. Do đó, tôi phải làm xong việc nầy, và tín thác cho họ kết quả nầy, rồi tôi sẽ lên đường đi Tây-ban-nha và ghé anh em. 29. Tôi biết rằng khi tôi đến với anh em, tôi sẽ đến với ân phước dồi dào của Ðấng Christ.

30. Thưa anh em, vì Chúa của chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ và vì tình yêu của Ðức Thánh Linh, tôi nài xin anh em hãy cùng tôi chiến đấu trong lời cầu nguyện, vì tôi mà trình dâng lên Đức Chúa Trời, 31. để tôi được thoát khỏi những kẻ vô tín tại Giu-đê, và sự phục vụ của tôi tại Giê-ru-sa-lem có thể được các thánh đồ chấp nhận; 32. để rồi, theo ý của Ðức Chúa Trời, tôi có thể đến thăm anh em trong niềm vui, và được phục hồi tươi mới với anh em.

33. Cầu xin Ðức Chúa Trời bình an ở với tất cả anh em. A-men.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top