Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 15:1-7

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 15:1-7

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 15:1-7

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Bạn nghĩ gì khi thấy một đứa lớn giành đồ chơi của một đứa nhỏ? Bạn nghĩ gì khi thấy một đứa lớn nhường đồ chơi cho một đứa nhỏ? Nếu bạn là cha mẹ của đứa lớn, bạn cảm thấy thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Trong câu 15:1, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến hai trách nhiệm của một người mạnh mẽ trong đức tin. Hai điều đó là gì (15:1; Ga-la-ti 6:2; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14)? Trách nhiệm đó được thể hiện qua hành động nào (15:2a)? Với mục đích gì (15:2b; I Cô-rinh-tô 9:22, 10:24, 10:33; II Cô-rinh-tô 12:19, 13:9; Ê-phê-sô 4:12, 4:29)? Ai đã nêu gương trong vấn đề này (15:3a)? Ngài đã nhận những gì khi hành động như vậy (15:3b; Thi Thiên 69:9)? Có phải vì điều đó mà người mạnh mẽ trong đức tin không thực hiện trách nhiệm của mình hay không?
 2. Kinh Thánh được chép ra là để làm gì (15:4a; II Ti-mô-thê 3:16-17)? Xin cho biết đặc điểm và ảnh hưởng của Kinh Thánh đã được ghi lại trong (15:4b). Một trong những mục đích mà Đức Chúa Trời ban Kinh Thánh cho chúng ta là để làm gì (15:4c; Rô-ma 4:23-25)? Sứ đồ Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời ban cho người tin Chúa điều gì (15:5a), giống như ai (15:5b), và để làm gì (15:6)?
 3. Xin cho biết ba điều mà người tin Chúa nên noi gương Đức Chúa Jesus trong phân đoạn Kinh Thánh này (15:2-3; 15:5; 15:7). Xin cho biết ba mục đích trong cách cư xử của người tin Chúa được nhắc đến trong phân đoạn Kinh Thánh này (15:2; 15:6; 15:7)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Là người tin Chúa đã nhiều năm, bạn có cân nhắc trong cách cư xử, lời nói, hoặc hành động của mình đối với một người mới tin Chúa hay không?  Hành động có cân nhắc hay không có cân nhắc của bạn đã ảnh hưởng đến người đó như thế nào? Bạn nhận được gì qua cách cư xử như vậy với các anh chị em kém đức tin hơn mình?  Chúa nghĩ gì về cách cư xử của bạn?
 2. Đức Chúa Jesus đã nêu gương cho chúng ta trong cách cư xử với những người chung quanh. Có bao giờ bạn nhớ rằng Chúa đã làm gì trong hoàn cảnh giống như bạn hay không? Bạn có bắt chước làm giống như Chúa hay không?  Tại sao có, hoặc tại sao không?
 3. Trong tuần – hoặc trong tháng – vừa qua, bạn hay Hội Thánh của bạn đã đạt được điều nào trong ba mục đích trong cách cư xử của người tin Chúa được nhắc đến trong phân đoạn Kinh Thánh này (15:2; 15:6; 15:7)? Bạn và Hội Thánh của bạn có những cam kết nào để thực hiện nhằm đạt được những điều này trong những năm tháng sắp đến?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Rô-ma 15:1-7

Nâng đỡ người yếu đức tin 

 1. Chúng ta – là những người mạnh – phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu; đừng chỉ làm theo ý muốn của chính mình. 2. Mỗi người trong chúng ta nên làm theo ý muốn của người lân cận, để gây dựng người ấy theo hướng tốt, 3. bởi vì ngay cả Ðấng Christ cũng không làm theo ý muốn của Ngài, như đã được chép rằng: “Lời nhục mạ của những kẻ nhục mạ Ngài đã trút trên tôi.” 
 1. Bởi vì tất cả những gì đã được viết từ xưa, được viết nhằm hướng dẫn chúng ta, để qua sự vững vàng và khích lệ của Kinh Thánh, chúng ta có hy vọng. 
 1. Cầu xin Ðức Chúa Trời của sự vững vàng và khích lệ, ban cho anh em sự hiệp nhất với nhau trong tâm trí, theo như Ðức Chúa Jesus Christ, 6. để anh em cùng một miệng, hòa lòng tôn vinh Đức Chúa Trời, và Cha của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ. 
 1. Như vậy, hãy tiếp nhận lẫn nhau – như Ðấng Christ đã tiếp nhận anh em – để làm vinh quang Ðức Chúa Trời.

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top