Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 14:19-24

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 14:19-24

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 14:19-24

 

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn nghĩ gì về một người vô tình làm cho những người khác vấp ngã? Bạn nghĩ gì về một người cố tình làm cho những người khác vấp ngã?  Theo bạn, người đó có quan tâm đến sự an nguy của người khác hay không?  Thái độ đó thể hiện điều gì về người này?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Trời muốn thấy những kết quả nào trong cộng đồng người tin Chúa (14:17)? Vì vậy Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên sống thế nào (14:19; Rô-ma 12:18; Ê-phê-sô 4:3)? Vài “công việc của Đức Chúa Trời” là gì (I Cô-rinh-tô 3:9; Ê-phê-sô 2:10)?  Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên có thái độ nào với “công việc của Đức Chúa Trời” (14:20a)? 
  2. Sứ đồ Phao-lô gọi điều gì là đúng (14:21a), và điều gì là sai (14:20b)? Thế nào là một người bị “vấp”? Thế nào là một người bị “ngã”? Theo Sứ đồ Phao-lô, thức ăn như rượu thịt, hay cách chúng ta ăn uống làm cho đức tin của người khác bị “vấp” “ngã”, điều nào là quan trọng (14:20-21)?  Tại sao (14:20a; 14:21b)? Một trong những mục đích trong cách sống của chúng ta là gì (14:19)?
  3. Mức độ đức tin của mỗi người tin Chúa có thể khác nhau (14:1-2). Điều quan trọng mà mỗi người nên gìn giữ là gì (14:22)?  Tại sao (I Giăng 3:21)?
  4. Một người hành động mà còn nghi ngờ, nghĩa là người đó như thế nào (14:23a)? Tại sao hành động thiếu đức tin là tội lỗi (14:23b)? Trong trường hợp này, theo bạn ai buộc tội người đó (14:23)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Kinh Thánh cho biết Hội Thánh cũng như những người tin Chúa là các công trình của Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 3:9; Ê-phê-sô 2:10). Nếp sống và những việc bạn làm trong Hội Thánh đang góp phần xây dựng và phát triển – hay làm rạn nứt và hủy hoại – những công trình nầy của Đức Chúa Trời? 
  2. Đức  Chúa Trời muốn thấy sự công chính, công bình, bình an, thuận hòa và vui vẻ trong Hội Thánh của Ngài (14:17). Các sinh hoạt, chương trình, dự án, …. trong Hội Thánh của bạn có được hoạch định và thực hiện nhằm nhắm vào những mục tiêu mà Chúa muốn kể trên hay không? Hội Thánh bạn làm gì khi có những khác biệt ý kiến xảy ra (14:17)?   

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 14:19-24

  1. Như vậy, chúng ta hãy theo đuổi những việc đem lại hòa thuận và những việc đem lại gây dựng cho nhau. 20. Ðừng vì thức ăn mà phá hoại công việc của Ðức Chúa Trời. Thật ra mọi vật đều thanh sạch, nhưng vì chuyện ăn, để làm vấp ngã một người, là sai trật. 21. Điều tốt đẹp là không ăn thịt, không uống rượu, hay làm bất cứ điều gì có thể khiến anh em mình bị vấp ngã, hay bị dẫn dắt vào tội lỗi, hoặc đau ốm.
  2. Bạn có đức tin như thế nào, hãy giữ như vậy trước Ðức Chúa Trời. Phước cho người nào không lên án chính mình về những gì mình đã chấp nhận. 23. Nhưng người nào còn nghi ngại, mà ăn, thì đã bị lên án, bởi vì không hành động theo đức tin; bất cứ việc gì không thuộc về đức tin đều là tội lỗi.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top