Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 14:13-18

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 14:13-18

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 14:13-18

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn làm điều gì mà hành động của bạn để lại ảnh hưởng trên người khác hay không?  Ảnh hưởng tốt hay xấu?  Tại sao? Nếu bạn biết chắc rằng điều bạn đã làm gây ảnh hưởng xấu, bạn sẽ làm gì nếu trường hợp tương tự sắp xảy ra?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu đừng nên làm gì (14:13a) và hãy làm gì (14:13b)? Sứ đồ Phao-lô biết rõ và tin chắc điều gì (14:14b)? Yếu tố căn bản của việc “mọi vật không ô uế” là từ đâu (14:14a; Công Vụ 10:15; I Ti-mô-thê 4:4)?  Điều gì khiến cho một vật bị xem là ô uế (14:14c; Mác 7:14-23)?
  2. Người có đức tin vững mạnh nghĩ gì (14:2a)? Trong khi đó người có đức tin yếu làm gì (14:2b)? Một trong những đặc điểm của tình yêu thương là gì (Ê-phê-sô 5:2; Giăng 15:13)? Sứ đồ Phao-lô khuyên người có đức tin mạnh cần làm gì với người có đức tin yếu hơn mình (14:15a)? Để bày tỏ tình thương với người khác, nếu bạn không thể hy sinh mạng sống cho người khác, thì bạn có thể hy sinh điều gì (14:15a; I Cô-rinh-tô 8:13)?  Tại sao điều này là quan trọng (14:15b; I Cô-rinh-tô 8:11-12)?
  3. Việc ăn uống có phải là việc trọng tâm trong Hội Thánh hay không (14:17a; 16:18)? Xin cho biết ba điều Chúa muốn thấy kết quả trong cách sống của người tin Chúa (14:17b)? Kinh Thánh nói gì về việc Đức Chúa Trời trông mong sự công chính (Ê-sai 5:7; Thi Thiên 37:28, 112:9; Ê-xê-chi-ên 33:18-19, Ma-thi-ơ 5:20) sự bình an (Ê-sai 32:17, 48:18, 57:21; Rô-ma 8:6; Ga-la-ti 5:22), và vui vẻ  (Thi Thiên 45:7; Ga-la-ti 5:22; II Phi-e-rơ 3:14) nơi người tin Chúa?
  4. Một trong những lý do khiến người mạnh đức tin cần phải cân nhắc về hành động của mình đối với người yếu đức tin là gì (14:16; Tít 2:5)? Thêm vào đó, khi người tin Chúa phục vụ Đấng Christ (14:18a) với những phẩm chất tốt đẹp như vậy (14:17), họ sẽ nhận được điều gì (14:18b; II Cô-rinh-tô 8:21; I Phi-e-rơ 2:12)?      

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Theo bạn, bạn là người mạnh đức tin hay yếu đức tin?  Bạn tin những điều gì, hay không dám làm những điều gì? Tại sao bạn có niềm tin như vậy? 
  2. Nếu là người mạnh đức tin, bạn đang cư xử như thế nào với những người yếu đức tin hơn mình?  Nếp sống của bạn có thể hiện sự công chính, và đem lại sự bình an, vui vẻ hay không? Nếu là người mạnh đức tin, bạn tin rằng uống rượu và hút thuốc không có gì sai với Kinh Thánh, dựa theo lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô trong bài học này, bạn có nên uống rượu và hút thuốc hay không? Đức Chúa Trời và những người bên ngoài Hội Thánh thấy gì qua cách sống của bạn?
  3. Nếu bạn là người yếu đức tin?  Điều gì khiến cho đức tin của bạn yếu đuối?  Bạn nghĩ gì về những người mạnh đức tin?  Theo bạn, đức tin của bạn nên đặt căn bản nơi Chúa, hay đặt nơi những người được gọi là mạnh đức tin?  Tại sao?
  4. Không ăn một số thức ăn gây vấp phạm cho người khác cũng là một cách phục vụ Đấng Christ (14:15-18).  Bạn có thể phục vụ Chúa trong phương diện này hay không? 

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 14:13-18

  1. Vì vậy, chúng ta đừng đoán xét nhau nữa; nhưng hãy quyết định như thế nầy: tôi sẽ không đặt vật gây vấp váp hay lưới bẫy trước anh em của mình. 14. Trong Chúa, là Ðức Chúa Jesus, tôi biết và tôi được thuyết phục để hiểu rằng không có vật gì tự nó là không thanh sạch; nhưng bất kỳ điều gì là không thanh sạch đối với người nào nghĩ nó là không thanh sạch.15. Nếu vì chuyện thức ăn mà bạn gây cho anh em mình đau buồn, bạn đã không còn sống theo tình yêu thương. Đừng vì một thức ăn mà bạn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chết thay. 16. Như vậy, đừng để những việc tốt của anh em bị nói xấu. 17. Bởi vì vương quốc của Ðức Chúa Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an, và vui mừng trong Ðức Thánh Linh. 18. Người nào phục vụ Đấng Christ theo những điều này, sẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời và được loài người chấp nhận.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top