Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Rô-ma 14:1-6

Cùng Học Kinh Thánh – Rô-ma 14:1-6

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 14:1-6

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn ăn một món gì mà một số người khác khó chịu hay không? Vì sao họ khó chịu? Bạn nghĩ gì về quan điểm của những người đó? Bạn đã có thái độ nào trong hoàn cảnh này?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, người yếu đức tin làm gì (14:2b)? Kinh Thánh nói gì về vấn đề này (Sáng Thế Ký 3:18; 9:3; Lu-ca 11:42)? Người yếu đức tin thường có thái độ nào với những người không giống họ (14:3b)? Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu trong Hội Thánh nên làm gì với những người yếu đức tin (14:1a)? Và nên có thái độ nào đối với những điều mà người yếu đức tin quan tâm (14:1b)?
 2. Ai là người có thẩm quyền phán xét người khác (14:4b)? Chúng ta có phải là nhân vật đó hay không (14:4a)? Người yếu đức tin có thể đứng vững hay không là việc của ai (14:4c)?  Tại sao (14:4d)?
 3. Một vấn đề khác đã gây tranh luận trong Hội Thánh Rô-ma là gì (14:5a)? Sứ đồ Phao-lô đã nói gì về vấn đề này trong những Hội Thánh khác (Ga-la-ti 4:10-11)? Tuy nhiên ông khuyên người tin Chúa điều gì (Cô-lô-se 2:16)? Tại sao (14:6; Cô-lô-se 2:17)?  Động lực phía sau của mọi sinh hoạt trong cuộc đời của người tin Chúa là gì (I Cô-rinh-tô 10:29-32)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Có những vấn đề đang gây tranh luận trong Hội Thánh của bạn hay không? Vấn đề đó thuộc về lĩnh vực văn hóa, y tế, phong tục, tập quán, truyền thống của Hội Thánh, … hay là những điều Chúa dạy trong Kinh Thánh? Tại sao một số tín hữu trong Hội Thánh của bạn coi những điều này là quan trọng?  Là những người trưởng thành trong đức tin, bạn cần có thái độ nào trong những trường hợp này?
 2. . Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa:
  a. Nên có thái độ độ lượng với những người có đức tin đơn sơ bởi vì họ còn non trẻ trong đức tin.
  b. Đừng phê phán những những nghi thức, truyền thống, sinh hoạt …. được đặt trên những điều đã dạy trong Kinh Thánh.
  c. Cẩn thận khi đưa ra lời xét đoán những người khác khi những điều họ làm là vì Chúa.
  d. Tất cả những điều trên.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 14:1-6

1. Hãy chấp nhận những người kém đức tin; đừng tranh luận về lý lẽ. 2. Có người tin rằng ăn được mọi thứ; nhưng người khác, là người yếu đuối, chỉ ăn rau. 3. Người ăn đừng khinh người không ăn; và người không ăn đừng xét đoán người ăn, bởi vì Ðức Chúa Trời đã chấp nhận người đó. 4. Bạn là ai mà xét đoán đầy tớ của người khác? Người đó đứng hay ngã, đó là việc của chủ người đó. Nhưng người đó sẽ đứng, bởi vì Chúa có quyền cho người đó đứng. 5. Có người cho rằng ngày nầy tốt hơn ngày khác, trong khi người khác cho rằng mọi ngày đều như nhau. Mỗi người, trong trí mình như thế nào, hãy giữ như vậy. 6. Người giữ ngày, là giữ vì Chúa; và người không giữ ngày, cũng không giữ vì Chúa; người ăn, là ăn vì Chúa, bởi vì người tạ ơn Đức Chúa Trời; người không ăn cũng không ăn vì Chúa, và người đó cũng tạ ơn Đức Chúa Trời.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top