Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 13:11-14

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 13:11-14

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 13:11-14

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ có khách đến thăm bạn vào lúc bạn đang ngủ hay không?  Sau đó, bạn đã tiếp khách trong tình trạng nào? Bạn có xấu hổ với tình trạng của mình hay không? Nếu có ai báo cho bạn biết trước khoảng một giờ, về cuộc viếng thăm sắp đến, bạn sẽ làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô thông báo cho các tín hữu điều gì (13:11a)? Tại sao (13:11b; Mác 13:36; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:2)?  Đêm và ngày, hay tối và sáng, biểu tượng cho những điều gì (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:5; Ê-phê-sô 6:12; Giăng 8:12; Giăng 12:46)?
  2. Một thực tế đơn giản là khi bóng đêm qua đi, thì điều gì sẽ đến (13:12a; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-2)? Vì vậy, Sứ đồ Phao-lô đã khuyên người tin Chúa đừng làm gì (13:12b; Ê-phê-sô 4:17-19, 4:25-31; 5:11-12) và nên làm gì (13:12c; Ê-phê-sô 4:20-24; 5:8-10)?
  3. Một số công việc của sự tối tăm là gì (13:13b; 13:14b; 1:29-31; Sáng Thế Ký 19:34-35; Ê-sai 5:11; Ga-la-ti 5:19-21; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:7)?  Tại sao nhiều người không muốn Chúa đến (Giăng 1:19-21)? Là người tin Chúa, Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta nên làm gì (13:13a; 13:14a; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:8; I Phi-e-rơ 4:7-11)? Mặc lấy Đức Chúa Jesus là làm gì (Ga-la-ti 3:26-27; Ê-phê-sô 4:20-24; 5:8-10, 6:11, 6:13-17)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Người mặc áo đẹp khiến những người chung quanh nhìn thấy vẻ đẹp của chiếc áo.  Bạn đang “mặc” Đức Chúa Jesus như thế nào (13:14)?  Những người chung quanh nhìn thấy vẻ đẹp nào của Đức Chúa Jesus trên cuộc đời của bạn?
  2. Theo bạn hiện nay, thời điểm mà Đức Chúa Jesus sẽ trở lại là gần hơn, hay xa hơn, so với thời điểm mà Sứ đồ Phao-lô viết thư Rô-ma? Như vậy, người tin Chúa hiện nay nên làm gì với những lời khuyên trong phân đoạn Kinh Thánh này? Bạn cần phải thay đổi hay mặc loại trang phục nào cho thích hợp để tiếp rước Chúa?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 13:11-14

  1. Và nầy, hãy biết thời điểm đây là lúc anh em phải thức dậy từ trong giấc ngủ, bởi vì bây giờ sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn là lúc chúng ta mới tin. 12. Đêm sắp qua, ngày gần đến; vì vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng. 13. Hãy sống như đi giữa ban ngày, đừng chè chén và say sưa, hoang dâm và tham dục, gây gổ và ganh tị. 14. Nhưng hãy mặc lấy Chúa, là Đức Chúa Jesus Christ, và đừng tìm cách thỏa mãn các dục vọng của xác thịt.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top