Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 13:1-7

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 13:1-7

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 13:1-7

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Lúc còn đi học, có bao giờ bạn bị gọi lên văn phòng của hiệu trưởng hay không? Nếu có, bạn bị gọi vì chuyện gì?  Khi bị gọi, bạn cảm thấy thế nào?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu điều gì (13:1a)? Tại sao (13:1b)? Kinh Thánh nói gì về điều nầy (Châm Ngôn 8:15-16; Giăng 19:10-11)? Theo Sứ đồ Phao-lô một người chống đối thẩm quyền là chống đối ai (13:2a)?  Hậu quả của hành động đó là gì (13:2b)?
  2. Ai là người cần sợ chính quyền (13:3b)? Ai là người không cần sợ chính quyền (13:3a)? Bằng cách nào người ta có thể sống mà không cần phải sợ chình quyền (13:3c)? Xin cho biết hai trách nhiệm căn bản của một chính quyền (13:4a; 13:4c)? Khi nào thì người ta phải lo sợ (13:4b)?
  3. Thái độ đúng đắn của một người dân là gì (13:5a)? Lý do nào người đó phải làm như vậy (13:5b; Ê-phê-sô 6:6-7)?  Một trách nhiệm khác mà người dân phải có với chính quyền là gì (13:6)?  Nói chung chúng ta cẩn phải có thái độ nào với những người xứng đáng (13:7)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Hiểu theo nghĩa rộng, bậc cầm nguyền là người có thẩm quyền ở trên mình. Bạn cần làm gì với những người có thẩm quyền trong gia đình, trong trường học, trong nơi làm việc, và trong Hội Thánh?
  2. Kinh Thánh cho biết các bậc cầm quyền phải thi hành trách nhiệm của họ, và người dân phải thực hiện trách nhiệm của mình (13:1-7). Nếu nhà cầm quyền không thi hành trách nhiệm của họ (13:3-4; I Ti-mô-thê 2:1-2), theo bạn người dân có phải thi hành trách nhiệm của mình hay không?  Tại sao (Công Vụ 4:18-20; 5:29)?
  3. Tương tự, nếu người có thẩm quyền thay vì hướng dẫn bạn làm điều tốt (I Phi-e-rơ 2:13-17), nhưng lại bảo bạn làm điều gian ác hoặc sai quấy, bạn có phải làm hay không (Tít 3:1)? Nếu họ chỉ đối xử bất công với bạn thì sao (I Phi-e-rơ 2:18-23)?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 13:1-7 

  1. Mỗi người phải vâng phục những thẩm quyền ở trên mình. Mọi thứ tồn tại là do Đức Chúa Trời thiết lập, vì vậy không có thẩm quyền nào mà không đến từ Đức Chúa Trời. 2. Cho nên ai chống đối thẩm quyền là chống lại mệnh lệnh của Đức Chúa Trời; và những người chống đối như vậy sẽ nhận sự phán xét cho mình. 3. Bởi vì nhà chức trách không phải là nỗi sợ hãi cho người làm điều tốt, nhưng cho người làm điều xấu. Bạn muốn khỏi sợ nhà cầm quyền chăng? Hãy làm điều tốt, và bạn sẽ được nhà chức trách khen thưởng; 4. vì nhà chức trách là đầy tớ của Đức Chúa Trời để làm ích lợi cho bạn. Nhưng nếu bạn làm điều gian ác thì hãy lo sợ, bởi vì nhà chức trách mang gươm không phải là vô cớ; nhà chức trách là đầy tớ của Đức Chúa Trời để thi hành sự trừng phạt đối với người làm điều gian ác. 5. Vì vậy, cần phải vâng phục, không chỉ vì sợ bị trừng phạt nhưng cũng vì cớ lương tâm. 6. Cũng vì điều này, bạn phải trả thuế, họ là những đầy tớ của Đức Chúa Trời để liên tục giám sát công việc nầy. 7. Hãy trả cho mọi người điều thuộc về họ: nộp thuế cho người cần phải nộp; trả lợi tức cho người cần phải trả; sợ người đáng sợ; tôn kính người đáng tôn kính.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top