Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 12:14-21

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 12:14-21

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 12:14-21

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Ai là người mà bạn thấy khó sống chung với?  Người đó có những đặc điểm gì?  Tại sao bạn thấy khó có thể sống chung với người đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Kinh Thánh dạy người tin Chúa nên có thái độ nào với: Những người đã bách hại mình (12:14; Ma-thi-ơ 5:43-44; Lu-ca 6:27-28; 23:34)? Những người đang vui (12:15a)? Và những người đang buồn (12:15b)? Đức Chúa Jesus đã làm gì trong những trường hợp như vậy (Lu-ca 6:23:34; Giăng 2:1-12; Giăng 11:32-37)?   
  2. Một trong những nguyên tắc sống của người tin Chúa là gì (12:16a; 12:18; 14:19; Ê-phê-sô 4:3)? Để có thể sống được như vậy, người tin Chúa nên tránh hai điều gì (12:16b và 12:16d)?  Tại sao hai điều này khiến chúng ta khó sống chung với những người chung quanh?  Ngược lại người tin Chúa nên làm những điều gì (12:16c; 12:17b)?
  3. Người không tin Chúa được hướng dẫn sống theo nguyên tắc “ơn đền, oán trả”. Kinh Thánh dạy người tin Chúa phải làm gì (12:17a; 12:19a; Ma-thi-ơ 5:38-41; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:15; I Phi-e-rơ 3:9)?  Tại sao (12:19b; Phục Truyền 32:35)? Ngược lại người tin Chúa cần làm gì (12:20; 12:14; Châm Ngôn 25:21-22)?  Một trong những lý do của cách cư xử như vậy là gì (12:21)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ khi không có ai đang ở gần chung quanh, bạn đã “bắt lấy cơ hội” để làm một điều gì không đúng hay không?  Tại sao?  Lời Kinh Thánh trong 12:17b nhắc chúng ta điều gì?
  2. Khi bạn bị đối xử bất công, bạn tự tìm cách trả đũa hay giao phó điều đó cho Chúa?  Tại sao? Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính.  Ngài sẽ báo trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm (Rô-ma 2:6; II Cô-rinh-tô 5:10; Hê-bơ-rơ 10:30; Khải Huyền 22:12). Theo bạn, tại sao giao phó cho Chúa là cách chọn lựa tốt hơn?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 12:14-21

  1. Hãy chúc phước cho những người bách hại anh em, hãy chúc phước và đừng nguyền rủa. 15. Hãy vui với người vui, và khóc với người khóc. 16. Hãy sống hòa hợp với nhau, đừng có ý tưởng cao ngạo, nhưng hòa mình với những người thấp kém. Ðừng tự cho mình là khôn ngoan.
  2. Ðừng lấy ác trả ác cho ai, phải thể hiện sự công chính trước mọi người. 18. Nếu có thể được, anh em hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người.
  3. Anh em yêu dấu, đừng tự báo thù, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời, bởi vì có chép rằng: “Sự báo thù thuộc về Ta; Ta sẽ báo trả – Chúa phán vậy.” 20. Nhưng “nếu kẻ thù của con có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; vì làm như vậy khác nào con chất những than lửa trên đầu nó.”
  4. Ðừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top