Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 12:9-13

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 12:9-13

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 12:9-13

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Thương cho roi cho vọt. Ghét cho ngọt cho ngào”. Lúc còn nhỏ, bạn có bị cha mẹ đánh đòn hay không?  Theo bạn, cha mẹ bạn làm như vậy là vì yêu thương hay vì ghét bạn?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Xin cho biết ba đặc điểm của tình yêu thương được ghi lại trong câu 12:9? Những đặc điểm này là trái ngược hay bổ xung cho các đặc điểm của tình yêu thương được ghi lại trong I Cô-rinh-tô 13:4-7?  Tại sao?
  2. Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên có những thái độ nào đối với nhau (12:10)? Thái độ đầu tiên là gì (12:10a, Hê-bơ-rơ 13:1)? Thái độ đó thể hiện qua những điều gì (12:13; Ga-la-ti 6:10; I Giăng 3:16-18)? Một trong những kết quả tốt đẹp của thái độ đó là gì (I Phi-e-rơ 4:8)? Tại sao chúng ta cần làm như vậy (Giăng 13:34-35)? Thái độ thứ hai là gì (12:10b)? Kinh Thánh nói gì về điều này (Phi-líp 2:3)? Một trong những đặc điểm của tinh thần đó là gì (Phi-líp 2:4)?
  3. Người tin Chúa cần có thái độ nào đối với công việc (12:11a)? Kinh Thánh nói gì về thái độ lười biếng và siêng năng (Châm Ngôn 10:4; 12:11; 12:24)? Kết quả của hai thái độ đó là gì?  Người tin Chúa cần có thái độ nào đối với Chúa (12:11b)?
  4. Trước những khó khăn trong cuộc sống, làm thế nào người tin Chúa có thể vui (12:12a)? Sự gian khổ có thể đem đến cho chúng ta điều gì (12:12b)?  Khi đối diện với nghịch cảnh, người tin Chúa cần làm gì (12:12c)?    

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong những lời khuyên được ghi lại trong 12:9-13, xin cho biết ba điều bạn thấy dễ làm nhất và ba điều khó làm nhất?  Tại sao?
  2. Nếu bạn có được ba điều ước cho Hội Thánh của mình, bạn ước điều gì?  Bạn có thể làm gì ngay bây giờ để những ước muốn đó sớm trở thành sự thật?
  3. I Cô-rinh-tô 13:7 dạy rằng “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự”. Rô-ma 12:9 dạy rằng “Tình yêu thương phải thành thật.  Phải gớm sự dữ và mến sự lành”.  Nếu có những sai lầm nghiêm trọng đang xảy ra trong gia đình, hay trong Hội Thánh, trái với sự dạy dỗ của Kinh Thánh, dựa vào hai câu Kinh Thánh trên, bạn sẽ làm gì?  Làm thế nào bạn có thể thực hiện tất cả các bản chất của tình yêu thương?  

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 12:9-13 

Nếp Sống Yêu Thương

  1. Tình yêu phải chân thật. Hãy ghét điều ác, gắn bó với điều lành. 10. Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em; hãy tôn trọng nhau. 11. Hãy chuyên cần, đừng lười biếng; hãy có tinh thần nhiệt thành, hãy phục vụ Chúa. 12. Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong hoạn nạn, kiên trì trong sự cầu nguyện. 13. Hãy cung ứng nhu cầu cho các thánh đồ; hãy hiếu khách.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top