Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 8:18-27

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 8:18-27

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 8:18-27

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn ở trong hoàn cảnh khó khăn hay không? Có ai khác ở trong cùng hoàn cảnh như bạn hay không? Trong những lúc khó khăn như vậy, bạn hy vọng điều gì?  Ai hay điều gì đã khích lệ bạn trong hoàn cảnh khó khăn đó?     

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. So sánh với vinh quang trong tương lai (8:17c) mà Chúa sẽ ban cho chúng ta, Sứ đồ Phao-lô có nhận xét gì về những đau khổ trong hiện tại (8:18)?  Ai trông mong cho người tin Chúa sớm nhận được vinh quang đó (8:19)? Tại sao (8:20-21)?
  2. Tạo vật đang ở trong tình cảnh nào (8:22; Sáng Thế Ký 3:17; 8:21)? Tạo vật mong chờ điều gì (8:21; Ê-sai 65:17; Khải Huyền 21:1)?
  3. Sứ đồ Phao-lô so sánh người tin Chúa giống như những điều gì (8:23a)? Hình ảnh đó nói lên điều gì? Chúng ta đang mong chờ điều gì (8:23b)?  Để có được điều gì (8:23c-24a)? Chúng ta đã nhận được điều đó hay chưa (8:24)?  Thái độ hiện có của người tin Chúa là gì (8:25)?
  4. Trong lúc trông chờ tương lai vinh quang và phải đối diện với thực tế đau khổ trong hiện tại (8:18), ai là Đấng giúp đỡ chúng ta (8:26a)? Ngài làm gì cho chúng ta (8:26b)?  Vì sao sự trợ giúp đó của Ngài là tốt đẹp cho chúng ta (8:27)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Xin phân tích sự khác biệt giữa hy vọng và mơ ước? Mơ ước có đặt trên một căn bản nào hay không?  Còn hy vọng thì sao? Hy vọng đòi hỏi điều gì (8:25)? Xin cho biết trong năm qua niềm hy vọng nơi Chúa đã giúp ích điều gì cho bạn?
  2. Có khi nào vì quá bối rối, bạn không biết phải cầu xin Chúa điều gì hay không (8:26)?  Nếu có, bạn có nhờ cậy nơi Đức Thánh Linh để Ngài giúp đỡ hay không? Đức Thánh Linh đã giúp bạn như thế nào trong hoàn cảnh đó?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top