Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 7:7-13

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 7:7-13

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 7:7-13

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Bạn có biết điều gì được thiết lập với mục đích tốt nhưng do dùng sai mục đích cho nên đã đem lại những kết quả thật tệ hại hay không? Điều đó là điều gì?  Ai đã dùng, hoặc hướng dẫn người khác dùng, điều đó cách sai lạc?  Cách dùng đó đã đem đến những hậu quả nào? Bạn cần phải có thái độ nào với người đã dùng, hoặc hướng dẫn người khác dùng, cách sai lạc?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Luật pháp đã tạo cơ hội cho tội lỗi bộc phát (7:5), như vậy có phải luật pháp đồng nghĩa với tội lỗi hay không (7:7a)? Thật ra, luật pháp được lập nên với mục đích gì (7:7b)? Xin giải thích (7:7c; Sáng Thế Ký 3:1-6). Về một phương diện, tội lỗi đã được luật pháp làm cho nó điều gì (7:8b)? Tội lỗi đã bắt lấy cơ hội đó như thế nào (7:8a)?
 2. Lúc còn thơ ngây, con người đã sống như thế nào (7:9a)? Khi trưởng thành với đầy đủ nhận thức, con người đối diện với điều gì (7:9b)?  Mục đích của những mạng lệnh mà Chúa truyền cho loài người là để làm gì (7:10a)? Kinh Thánh nói gì về những điều này (Thi Thiên 119:105; Lê-vi Ký 18:5; Rô-ma 10:5)?  Tội lỗi đã dùng điều răn của Chúa đem lại điều gì cho loài người (7:10b)?
 3. Tai sao điều này lại xảy ra (7:11)? Xin phân tích ý nghĩa của câu Kinh Thánh này qua câu chuyện được ký thuật trong Sáng Thế Ký 3:1-6.
 4. Sau những phân tích nói trên, Sứ đồ Phao-lô đã có kết luận gì về luật pháp và điều răn của Chúa (7:12)? Tại sao (7:13a)? Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh thủ phạm đích thực đã đem lại cái chết cho loài người là ai (7:13b)?         

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Theo bạn, Chúa đã dựng nên luật pháp với mục đích gì?
  a. Là giải pháp mà mỗi người phải tuân theo để được cứu.
  b. Là cẩm nang mà chúng ta phải tuân hành sau khi đã tin Chúa.
  c. Là nguyên nhân gây cho vấp phạm, bởi vì không ai có thể giữ trọn được.
  d. Là mũi tên chỉ đường để hướng dẫn tội nhân trở về với ân điển của Chúa.
 2. Bạn đã từng oán trách ai về những bất hạnh của mình?  Nếu thủ phạm đích thực của những bất hạnh trong cuộc sống của con người là tội lỗi, bạn cần phải có thái độ nào đối với nó?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top