Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 7:1-6

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 7:1-6

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 7:1-6

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có lập lại những thói quen trong quá khứ hay không? Thói quen tốt hay xấu? Khi nào thì bạn nên dứt khoát với quá khứ?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Luật pháp chỉ có hiệu lực trên đời sống của một người khi nào (7:1)? Cam kết hôn nhân có giá trị trong giai đoạn nào (7:2a)? Khi nào thì lời cam kết lúc thành hôn đươc giải tỏa (7:2b)?  Sứ đồ Phao-lô cho biết mối quan hệ bất chính trong giai đoạn nào bị xem là ngoại tình (7:3a)?  Khi nào thì quan hệ giữa một ngưởi nam và một ngưởi nữ không phải là ngoại tình (7:3b)?
  2. Sứ đồ Phao-lô giải thích khi một ngươi tin Chúa, nghĩa là đã kết hiệp với thân thể bị đóng đinh trên thập tự của Chúa, người đó đã chết về điều gì (7:4a)? Bây giờ người đó thuộc về ai (7:4b)? Ngài là Đấng như thế nào (7:4c)? Ngài muốn chúng ta làm gì (7:4d)?
  3. Trước khi tin Chúa con người đã sống như thế nào (7:5a)? Điều gì đã xúi giục họ (7:5b)? Bằng phương tiện nào (7:5c)? Được thực hiện bởi những điều gì (7:5d)? Và đem đến kết quả nào (7:5e)?
  4. Giờ đây người tin Chúa đang sống trong tình trạng nào (7:6a)? Đã đoạn tuyệt với những điều gì (7:6b)? Để sống theo điều gì (7:6c)?  Và không theo điều gì (7:6d)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Những thói quen nào trong quá khứ, trái với lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh, mà bạn vẫn còn giữ? Điều gì khiến bạn vẫn thực hiện những điều đó? Lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này nhắc bạn điều gì (7:4-6)?  
  2. “Người chồng thuộc linh” hiện nay của bạn là ai (7:4)? Người đó đối xử như thế nào với bạn?  Về phần bạn, bạn đang cư xử hay dành tình cảm nào cho người đó?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top