Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 6:15-23

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 6:15-23

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 6:15-23

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn làm việc dưới sự điều khiển của ai? Cách quản lý của người đó như thế nào? Người đó có buộc bạn làm những điều bạn không ưa thích hay không?  Nếu có cơ hội được đổi đi nơi khác để khỏi phải làm với người đó, bạn có muốn đổi đi hay không?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Có phải cuộc sống không bị ràng buộc bởi luật pháp nhưng được ở trong ân điển của Chúa chính là cơ hội để cho người tin Chúa sống buông thả hay không (6:15)? Một người nộp mình cho tội lỗi thì hệ quả sẽ là gì (6:16)?
  2. Điều đáng mừng của người tin Chúa là gì (6:17)? Hiện nay họ thuộc về ai (6:18)?  Theo lập luận bình thường thì điều đó mang ý nghĩa gì (6:19)?
  3. Lúc còn là nô lệ của tội lỗi thì người ta không bị ràng buộc với điều gì (6:20)? Trong hoàn cảnh đó, họ đã làm gì và kết cuộc thế nào (6:21)?   Nhờ công ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus, người tin Chúa nhận được những điều gì (6:21)?
  4. Bạn thích phải làm việc vất vả để nhận được tiền công, hay không thích làm việc khó nhọc nhưng lại được nhận quà tặng miễn phí? Tiền công của tội lỗi là gì (6:23a)?  Quà tặng của Đức Chúa Trời là gi (6:23b)?  Trong lĩnh vực thuộc linh, theo bạn tại sao ngày nay nhiều người phải cố gắng làm việc vất vả để chỉ nhận lãnh được một khoảng tiền trả công thật tệ hại, thay vì họ tiếp nhận quà tặng của Đức Chúa Trời?   

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn làm theo lời của một người nào mà sau đó bạn đã phải hối tiếc hay không? Người đó là ai? Bạn đã nghe theo người đó để làm điều gì?  Tại sao bạn lại ân hận? Hệ quả của việc làm đó đã kéo dài bao lâu?
  2. Trước khi tin Chúa thì chúng ta thuộc về ai (6:20)?  Vâng theo sự điều khiển đó sẽ đem đến kết quả gì (6:26)? Sau khi tin Chúa, chúng ta thuộc về ai (6:23a)?  Chúng ta phải sống theo những nguyên tắc nào (6:18; 6:23b)?  Kết quả của nếp sống đó sẽ đem đến điều gì (6:23c)?
  3. Có một số người lập luận rằng họ là người có bản chất yếu đuối cho nên họ dễ bị lôi cuốn làm nô lệ cho tội lỗi (6:19a).  Sứ đồ Phao-lô khuyên những người có bản chất yếu đuối như vậy nên để điều gì ảnh hưởng trên họ (6:19a)? Điều đó sẽ đem đến ích lợi gì?    

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top