Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 5:1-12

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 5:1-12

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 5:1-12

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn ở trong một hoàn cảnh tuyệt vọng, hoặc thật tệ hại, hay không? Hoàn cảnh đó là gì? Có ai đã thấu hiểu và giúp đỡ bạn trong hoàn cảnh đó hay không? Nếu có, mối quan hệ của bạn và người đó giờ đây như thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Chúng ta được xưng công chính bởi điều gì (5:1a)? Chúng ta có được điều đó nhờ vào ai (5:1c)? Sự công chính đem đến cho chúng ta điều gì (5:1b)? Đức tin trong Chúa đưa chúng ta vào trong nơi nào (5:2a) và đem đến cho chúng ta thêm điều gì nữa (5:2b; Rô-ma 1:7; I Cô-rinh-tô 1:3; Ê-phê-sô 1:2)? Xin so sánh với tình trạng và viễn ảnh của chúng ta trước đó (Rô-ma 3:23)?   
  2. Bên cạnh những phước hạnh được liệt kê trong (5:1-2), người được xưng công chính bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus sẽ nhận điều gì nữa (5:3)? Điều đó sẽ nẩy sinh ra những kết quả nào (5:3b-5:4; Gia-cơ 1:2-4; I Phi-e-rơ 1:6-7; 4:12-16; Mác 13:13)? Tại sao niềm hy vọng nơi Chúa của chúng ta sẽ không mang lại sự hổ thẹn (5:5; Ê-phê-sô 1:13-14)?
  3. Trong khi chúng ta là những tội nhân bất lực với hoàn cảnh của mình, Đấng Christ đã làm gì (5:6)? Chết thay cho người khác có phải là một hành động phổ thông hay không (5:7)? Ai là những người may ra được người khác chết thay cho mình (5:7)?  Trong khi đó chúng ta vốn là người như thế nào (5:8b)?  Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã làm gì (5:8)?  Điều đó thể hiện bản chất nào của Đức Chúa Trời (5:8; Giăng 3:16)
  4. Trong địa vị mới của một người đã được xưng là công chính, chúng ta sẽ nhận được điều gì (5:9; Ê-phê-sô 1:7)? Trước đó chúng ta đã ở trong tình trạng nào (5:10a)?  Tốt hay xấu?  Nhưng Đức Chúa Trời đã làm gì cho chúng ta (5:10b)? Hiện nay chúng ta đang ở trong tình trạng nào (5:10c)?  Chúng ta sẽ nhận được điều gì (5:10d)?  Ai là Đấng đã đem lại tất cả những điều tốt đẹp đó cho chúng ta (5:11)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu có thể được, xin so sánh cuộc sống của bạn, hay của một người mà bạn biết, trước khi tin Chúa và sau khi có Chúa. Ân điển của Chúa đã thay đổi cuộc đời bạn, hay của người đó, như thế nào? 
  2. Xin đọc lại các câu Kinh Thánh trong Rô-ma 5:3-5. Từ kinh nghiệm cá nhân của bạn, xin phân tích mối liên hệ giữa hoạn nạn, đưa đến nhịn nhục, chịu đựng, hy vọng, và tình thương của Chúa.
  3. Một trong những chủ đề chính của thư Rô-ma là “được công chính nhờ đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ”. Là người tin Chúa, bạn đã kinh nghiệm được những phước hạnh được Sứ đồ Phao-lô ghi lại trong phân đoạn Kinh Thánh này.  Có rất nhiều người vẫn đang sống trong vô vọng.  Làm thế nào bạn có thể mang tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa cho những người đó?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top