Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 3:1-8

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 3:1-8

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 3:1-8

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong nếp sống theo Chúa, bạn thường có những thắc mắc nào? Kinh Thánh nói gì về những điều này? Những điều đó liên hệ như thế nào với thái độ của bạn với Đức Chúa Trời? Bạn đã nhờ ai giải thích cho bạn những thắc mắc đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Hai câu hỏi mà Sứ đồ Phao-lô đã đặt ra liên hệ với vai trò của người Do Thái là gì (3:1)? Ông đã trả lời những thắc mắc đó như thế nào (3:2a)? Thật ra người Do Thái hơn những dân tộc khác điều gì (3:2b)?
  2. Điều gì sẽ xảy ra nếu người Do Thái không tin lời của Đức Chúa Trời (3:3a)? Điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hành động của Đức Chúa Trời (3:3b)? Bản chất của Đức Chúa Trời có thay đổi khi thái độ của loài người thay đổi hay không? Tại sao? Sứ đồ Phao-lô đã giải thích như thế nào về những thắc mắc này (3:4)?
  3. Nếu sự bất chính của con người làm nổi bật sự công chính của Đức Chúa Trời (3:5a), như vậy không phải là Đức Chúa Trời đã bất công hay bất chính khi Ngài trừng phạt loài người hay sao (3:5b)? Sứ đồ Phao-lô đã trả lời như thế nào (3:6a)? Tại sao (3:6b)?
  4. Nếu sự dối trá của con người góp phần làm rạng rỡ chân lý của Chúa, tại sao Chúa lại trừng phạt tội nhân (3:7)? Con người có nên làm những điều sai lầm miễn là kết quả cuối cùng của nó đem lại điều tốt hay không (3:8a)? Ai đã đưa ra quan điểm này (3:8b)?  Kết quả của họ như thế nào (3:8c)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Theo Sứ đồ Phao-lô, ưu điểm nổi bật của người Do Thái đó là họ được Đức Chúa Trời ban cho Lời Chúa. Bạn có được ban cho Lời Chúa hay không? Trong phân đoạn Kinh Thánh này, nếu bạn phải so sánh chính mình với người Do Thái, bạn thấy mình giống hay khác người Do Thái những điểm nào? Bạn có cần hỏi những câu hỏi được ghi lại trong 3:1, 3:3, 3:5 và 3:7 hay không? Nếu có tại sao?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top