Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Rock of Ages

Rock of Ages

Tựa đề: Rock of Ages – Vầng Đá Muôn Đời
Lời: Augustus M. Toplady (1740-1778)
Nhạc: Thomas Hastings (1784-1872)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 171 và 431

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top