Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » I Love the Lord

I Love the Lord

Tựa đề: I Love the Lord
Sáng tác: Richard Smallwood
Trình bày: Rhema Marvanne
Nhạc phim: The Preacher’s Wife

I love the, the Lord,
He heard my cry
And pitied every groan,
Long as I, I live
And troubles rise,
I hasten to His throne.

Chorus:
Oh! I love the Lord
I sure do, surely do love the Lord
He heard! He heard my cry
And He pitied every groan,
Yes! He did every groan
Long as I live,
Long as I, I live
And troubles rise, troubles rise
I hasten to to to to to
I’ll hasten, I’ll hasten to His throne
I’ll hasten to His throne
Tears are streaming down my eyes
I’ll hasten, I’ll hasten to His throne

Yes! I will
I know I can go to His throne
I know I can go, I know I can go
I’ll hasten,
I’m gonna run
I know I can go, I know I can go
I’ll hasten, I’ll hasten to His throne

See I can run,
Lord! You know I will
When there is nowhere to go
I know I can go to you
I know I can run to Jesus
I’ll hasten, I’ll hasten to His, His throne
Yeah, yeah, yeah!
I’ll hasten, hasten to His throne
Surely gonna be here.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top