Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Giác Quan Thuộc Linh

Giác Quan Thuộc Linh

threebees

 Giác Quan Thuộc Linh

“Nhưng phước thay cho mắt các ngươi vì thấy được, và cho tai các ngươi vì nghe được.” Ma-thi-ơ 13:16

Khi bạn tin Chúa, bạn bắt đầu một cuộc sống mới trong sự hiện diện của Đức Chúa Jesus. Trong hành trình theo Chúa, Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn khả năng để nghe và nhìn trong lĩnh vực tâm linh, nhờ đó bạn có thể cảm nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời và những điều đang xảy ra chung quanh bạn. Đức Thánh Linh sẽ giúp bạn phát triển những giác quan thuộc linh này.

Giác quan thuộc linh là món quà của Chúa mà bạn nên đón nhận và sử dụng.  Điều này chỉ được ban cho những người thật sự có sự sống của Chúa trong lòng.  Kinh Thánh cho biết người chết trong lĩnh vực tâm linh không thể thấy và hiểu những vấn đề tâm linh. Nếu không có con mắt thuộc linh, dầu bạn sống giữa những chuyển biến quan trọng mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra, bạn vẫn không nhận biết những điều đó.

Có một sự khác biệt quan trọng trong việc thấy những điều xảy ra chung quanh chúng ta qua cái nhìn của con người, và cách nhìn cuộc sống qua nhãn quan tâm linh.  Những người chưa tin Chúa nhìn thế giới chung quanh và cảm thấy bối rối. Người tin Chúa nhìn cùng một sự kiện, nhưng nhận biết hành động của Chúa và điều chỉnh lối sống của mình theo ý Chúa.

Khi bạn gặp một người đang hết lòng tìm kiếm Chúa, bạn có thể cảm nhận những công tác mà Đức Thánh Linh đang dẫn dắt họ, và kinh nghiệm của người đó khích lệ bạn bước đi theo Chúa (Rô-ma 3:9-12).  Một người không có nhãn quan thuộc linh, gặp cùng người đó nhưng không cảm nhận được ý nghĩa quan trọng vĩnh cữu về những điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của người ấy.  Nhiều người sẽ nghe những triết thuyết và trào lưu mới trong xã hội mà không biết làm thế nào để phân biệt đâu là chân lý.  Bạn sẽ lắng nghe được tiếng của Chúa giữa những huyên náo của thế giới này, và bạn sẽ có thể giữ đúng phương hướng giữa những tình huống đầy xáo trộn.

Tội lỗi có thể làm cùn những giác quan của bạn, thậm chí có thể làm bạn mù và điếc tâm linh.  Đừng thỏa mãn chỉ nhìn với con mắt thể chất và nghe với lỗ tai tự nhiên, nhưng hãy cảm nhận những điều Chúa đang hành động.  Hãy cầu xin Chúa, qua quyền năng của Đức Thánh Linh, nhận thức được những việc Chúa đang làm chung quanh bạn.

Herry Blackaby và Richard Blackaby          

Thư Viện Tin Lành

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top