Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Quá Yêu Tôi – You Needed Me

Thánh Ca: Chúa Quá Yêu Tôi – You Needed Me

Tựa đề: Chúa Quá Yêu Tôi
Nguyên tác:  You Needed Me

Lời: Randy Goodrum, 1975
Nhạc: Randy Goodrum, 1975
Lời Việt: Vĩnh Phúc
(1982)

You Needed Me

1. I cried a tear,
You wiped it dry
I was confused,
You cleared my mind
I sold my soul,
You bought it back for me
And held me up
and gave me dignity
Somehow you needed me

You gave me strength
to stand alone again
To face the world
out on my own again
You put me high
upon a pedestal
So high that I could
almost see eternity
You needed me,
You needed me

Refrain
And I can’t believe it’s you
I can’t believe it’s true
I needed you and you were there
And I’ll never leave,
why should I leave,
I’d be a fool
‘Cause I finally found someone
who really cares

2. You held my hand
when it was cold
When I was lost,
You took me home
You gave me hope
when I was at the end
And turned my lies
back into truth again
You even called me friend

You gave me strength
to stand alone again
To face the world
out on my own again
You put me high
upon a pedestal
So high that I could
almost see eternity
You needed me,
You needed me

Chúa Quá Yêu Tôi

1. Lệ tràn khóe mắt,
Được Ngài thấm khô,
Lòng nhiều sóng-gió,
Ngài diệt mối lo…
Hồn vội bán mất,
Ngài tìm cứu-vớt ngay cho,
Rồi Ngài nắm-giữ,
Làm sạch dấu-vết ô-dơ…
Cứu-Chúa đã quá yêu tôi …

Ngài truyền sức sống,
Để được đứng vững luôn-luôn,
Dù gặp sóng cuốn,
Dù đời bão-tố đau-thương…
Ngài đặt lên cao,
Hồn được Chúa nhấc lên cao,
Đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh-mông
tại chốn Thiên-Cung…
Chúa quá yêu tôi!
Chúa quá yêu tôi…

Điệp Khúc:
Thật ngạc-nhiên khi thấy Chúa yêu,
Chúa yêu hồn tôi quá nhiều,
Lúc tôi cần Ngài,
Ngài ở bên tôi hoài…
Trọn đời không chia xa Chúa tôi,
những khi buồn vui chẳng rời,
Vì trên khắp muôn nơi
tôi đã gặp Đấng yêu tôi…

2. Hồi trời rét mướt,
được Ngài dắt tay,
Lầm đường lỡ bước,
Ngài tìm-kiếm ngay…
Ngài thường xuống phước,
hồi lòng chán-ngán bi-ai,
Nhiều lần vấp-ngã,
vì tội dối-trá gian-ngoa,
Chúa đã cứu vớt buông-tha…

Ngài truyền sức sống,
để được đứng vững luôn-luôn,
Dù gặp sóng cuốn,
dù đời bão-tố đau-thương…
Ngài đặt lên cao,
hồn được Chúa nhấc lên cao,
Đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh-mông
tại chốn Thiên-Cung…
Chúa quá yêu tôi!
Chúa quá yêu tôi

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
(8/24/2014)

flower_blue_s

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top