Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Những Lời Tâm Tình Cuối Cùng Của Mục Sư Nguyễn Xuân Đức

Những Lời Tâm Tình Cuối Cùng Của Mục Sư Nguyễn Xuân Đức

Những lời tâm tình cuối cùng của Mục Sư Nguyễn Xuân Đức tại lễ Kỷ Niệm 500 Năm Phong Trào Cải Chánh (1507-2017) tại Sài Gòn,  Việt Nam.
Video: OneWay Media

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top