Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Mục sư Hồ Hiếu Hạ Đắc Cử Tân Giáo Hạt Trưởng Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Mục sư Hồ Hiếu Hạ Đắc Cử Tân Giáo Hạt Trưởng Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Orange County, California:

Theo tin từ Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (GHTLVNHK), các đại biểu tham dự Hội Đồng Giáo Hạt  vào ngày 27/6/2020 vừa qua đã bầu chọn Mục sư Hồ Hiếu Hạ làm Tân Giáo Hạt Trưởng cho Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Mục sư Hồ Hiếu Hạ sinh năm 1942 tại Quế Sơn, Quảng Nam, Việt Nam.  Ông tốt nghiệp Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang vào năm 1965. Sau khi tốt nghiệp, Truyền đạo Hồ Hiếu Hạ đã tình nguyện đảm nhận công việc truyền giáo cho sắc tộc M’nong tại tỉnh Quảng Đức, một tỉnh nằm giáp biên giới Cam-pu-chia thuộc phía tây của tỉnh Lâm Đồng.

Sau 5 năm hầu việc Chúa với chức vụ Truyền Đạo, ông được phong chức mục sư vào ngày 20/9/1970. Sau khi được phong chức Mục sư, ông tiếp tục đảm nhận công tác truyền giáo cho sắc tộc M’nong cho đến đầu năm 1975.  Trong thời gian hầu việc Chúa tại tỉnh Quảng Đức, Mục sư Hồ Hiếu Hạ đã mở thêm 8 Hội Thánh sắc tộc và một Hội Thánh cho người Việt. 

Biến cố tháng 4 năm 1975 xảy ra, Mục sư Hồ Hiếu Hạ đã dẫn hơn 1.000 tín hữu di tản theo đường bộ từ Quảng Đức đến Phan Rang, Ninh Thuận.  Sau tháng tư năm 1975,  Mục sư Hồ Hiếu Hạ không được phép trở lại lo công việc truyền giáo cho người sắc tộc tại Quảng Đức. 

Năm 1976, Tổng Liên Hội của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã bổ nhiệm Mục sư Hồ Hiếu Hạ làm Mục sư Quản Nhiệm cho Hội Thánh Tin Lành tại số 7 Trần Cao Vân tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thay cho Mục sư Dương Kỳ đã bị bắt đi học tập cải tạo.  Cơ sở nhà thờ Trần Cao Vân là cơ sở của nhà thờ Tin Lành Quốc Tế trước tháng 4, năm 1975.   

Khuôn viên nhà thờ Trần Cao Vân

Hội Thánh Trần Cao Vân đã khởi đầu với một nhóm tín hữu rất ít và được xây dựng giữa giai đoạn Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bị nhà cầm quyền Cộng Sản bách hại, tuy nhiên nhờ ân điển của Chúa, trong vòng bảy năm số tín hữu tại Hội Thánh Trần Cao Vân đã có hơn 5.000 người.  Một trong những người đã tin Chúa trong giai đoạn này là cô Phan Thị Kim Phúc, Đại Sứ Thiện Nguyện của Liên Hiệp Quốc.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của một số Hội Thánh trong giai đoạn này, tháng 8/1983 nhà cầm quyền Việt Nam đã quyết định đóng cửa một số nhà thờ Tin Lành đang phát triển mạnh tại Sài Gòn là các Hội Thánh An Đông và Trần Cao Vân.  Các mục sư quản nhiệm những Hội Thánh này là Mục sư  Nguyễn Hữu Cương, Hồ Hiếu Hạ, và Lê Thiên Dũng đã bị bắt giam. 

Cảnh nhà thờ Trần Cao Vân sau khi bị chiếm đóng.

Sau đó, trong nhiều năm liền qua sự cố vấn của các Mục sư Nguyễn Xuân Đức, Đặng Ngọc Báu và Đặng Minh Lành, Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới đã vận động chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho các mục sư bị giam. Tháng 1/1990, sau hơn sáu năm bị cầm tù các Mục sư Nguyễn Hữu Cương, Hồ Hiếu Hạ, và Lê Thiên Dũng đã được trả tự do.  Các Mục sư này chỉ được phép về thăm gia đình vài ngày và sau đó bị bắt buộc phải rời Việt Nam để sang Hoa Kỳ.   Mục sư Nguyễn Hữu Cương, Hồ Hiếu Hạ, và Lê Thiên Dũng đã đến Hoa Kỳ vào ngày 29/1/1990, khoảng một tuần trước khi các sĩ quan cao cấp trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc diện HO1 được đến Hoa Kỳ.  Trong thập niên vừa qua, chính sách về tôn giáo tại Việt Nam có một số thay đổi; dầu vậy cơ sở nhà thờ Trần Cao Vân và An Đông ngay tại Sài Gòn vẫn chưa được trả lại cho tới ngày hôm nay.

Sau khi đến Hoa Kỳ, Mục sư Hồ Hiếu Hạ tiếp tục hầu việc Chúa trong các chức vụ Quản nhiệm Hội Thánh Westminster, CA (1990-1993), kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc Phát Triển Hội Thánh (1990-1994), Thủ Quỹ GHTLVNHK (1994-1997),  và Quản nhiệm Hội Thánh Seattle, WA (1998-2020). 

Mục sư Hồ Hiếu Hạ được biết đến là một mục sư thường nhấn mạnh đến nếp sống cầu nguyện trong đời sống cá nhân của các tín hữu và trong sinh hoạt Hội Thánh, coi trọng sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong các mục vụ của Hội Thánh, quan tâm đến công việc truyền giáo và mở mang vương quốc của Chúa. 

Xin cầu nguyện cho Mục sư Hồ Hiếu Hạ và Tân Ban Chấp Hành GHTLVNHK được ơn Chúa trong trách nhiệm lãnh đạo GHTLVNHK trong giai đoạn mới, đáp ứng được những nhu cầu của các Hội Thánh trong Giáo Hạt, và góp phần trong việc phổ biến Tin Lành của Chúa cho hơn 2 triệu người Việt đang sống tại Hoa Kỳ.   

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top