Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Sơ Lược Tiểu Sử: Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân (1938-2018)

Sơ Lược Tiểu Sử: Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân (1938-2018)

Sơ Lược Tiểu Sử
Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân
(1938-2018)

Gia Đình

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân sinh ngày 27 tháng 12 năm 1938 trong một gia đình tin kính Chúa.  Thân phụ của Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là Truyền đạo Võ Ngọc Kỳ, một nhà truyền giáo của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Lào.  Năm 1938,  Mục sư Tống Thượng Tiết đến thăm Việt Nam.  Ông bà Truyền đạo Võ Ngọc Kỳ từ Lào về dự Hội Đồng tại Đà Nẵng – lúc đó cô Truyền đạo Võ Ngọc Kỳ đang mang thai. Tại Hội Đồng Đà Nẵng, cảm động trước nhu cầu khó khăn của nhiều Hội Thánh vào thời gian đó, nhiều người đã dâng hiến tiền bạc và của cải cho công việc Chúa. Ông bà Truyền đạo Võ Ngọc Kỳ từ xa trở về đã cầu nguyện hứa dâng thai nhi của mình cho Chúa. Mục sư Tống Thượng Tiết đã cầu nguyện cho bào thai và đặt tên đứa bé là “Thiên Ân”.

Ông bà Truyền đạo Võ Ngọc Kỳ có 5 người con. Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là trưởng nam.  Ông có một người chị, hai em trai, và một em gái.  Cả ba người con trai của ông bà Truyền đạo Võ Ngọc Kỳ đều trở thành người hầu việc Chúa: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân hầu việc Chúa với Hội Thánh Southern Baptist; Mục sư Võ Ngọc Thiên Lộc hầu việc Chúa với Hội Thánh Giám Lý (United Methodist); và Mục sư Võ Ngọc Minh Châu hầu việc Chúa với Hội Thánh Lutheran.  

Học Vấn

Thời niên thiếu, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân theo học tiểu học và trung học đệ nhất cấp tại Đà Nẵng, hoàn tất trung học đệ nhị cấp tại Huế, học một năm dự bị đại học tại Sài Gòn, và hoàn tất chương trình cử nhân tại Đại Học Huế.  Trong thời gian học đại học, sinh viên Võ Ngọc Thiên Ân đã tham gia sinh hoạt của Đoàn Sinh Viên Tin Lành Việt Nam do Giáo sĩ và bà Paul Contento hướng dẫn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, năm 1965 sinh viên Võ Ngọc Thiên Ân quyết định dâng mình đi hầu việc Chúa và ghi danh học tại Thần Học Viện Nha Trang.  Thần Học Viện Nha Trang khi đó có hai chương trình đào tạo: chương trình Ngũ Niên dành cho các học sinh chưa có bằng tú tài; và chương trình Cao Đẳng dành cho các học sinh đã đậu tú tài II. Võ Ngọc Thiên Ân là một trong số rất ít sinh viên đã có bằng cử nhân ghi danh học tại Thần Học Viện.

Đức Chúa Trời biết tấm lòng của người muốn hầu việc Chúa và Ngài đã mở đường.  Năm 1966, với sự giúp đỡ của Giáo sĩ Paul Contento và một số giáo sĩ khác, sinh viên Võ Ngọc Thiên Ân đã nhận được một học bổng để theo học chương trình Master of Divinity (M. Div. – Cao Học Thần Học) tại Goshen College, một đại học của Hội Thánh Tin Lành Menonite tại Indiana, Hoa Kỳ.  Sau khi tốt nghiệp M. Div., năm 1970 sinh viên Võ Ngọc Thiên Ân nộp đơn xin học chương trình tiến sĩ thần học về Tân Ước tại Chủng Viện Fuller (Fuller Seminary) tại Pasedena, California và được chấp nhận. Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là sinh viên Việt Nam đầu tiên theo học chương trình tiến sĩ tại Fuller Seminary.

Trong thời gian theo học tại Fuller Seminary, sinh viên Võ Ngọc Thiên Ân đã quen với cô Nguyễn Thị Bình Minh, con gái của Mục sư Nguyễn Văn Ba, đang theo học chương trình Cao Học về công tác xã hội (M.A. Social Works) tại San Diego State University.  Hai người đã thành hôn vào ngày 20 tháng 10 năm 1973 tại San Diego, California. 

Hầu Việc Chúa

Trong khi chuẩn bị hoàn tất luận án tiến sĩ, biến cố tháng Tư năm 1975 diễn ra, hơn một trăm ngàn người Việt tỵ nạn đã đến Hoa Kỳ. Trước nhu cầu giúp đỡ đồng hương trong hoàn cảnh khó khăn, sinh viên Võ Ngọc Thiên Ân đã ngưng việc hoàn tất luận án và tập trung vào việc giúp những người tỵ nạn.  Trong khoảng thời gian này, ông được chính thức phong chức Mục Sư.  Hai mục sư khác đã được tấn phong trong dịp này là Mục sư Nguyễn Văn Vạn và Mục sư Nguyễn Xuân Mai.

Năm đầu tiên trong chức vụ hầu việc Chúa, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã thành lập Hội Thánh Oceanside tại San Diego County, California, nằm về phía nam của trại Camp Pendlelon – nơi tiếp nhận hàng chục ngàn người Việt tỵ nạn vào lúc đó.  Một thời gian sau, Hội Thánh đã dời về Mission Viejo, một thị trấn nằm về phía bắc của trại Camp Pendlelon, thuộc Orange County, California.  Năm 1979, Hội Thánh đã dời về Santa Ana – trung tâm của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ – và lấy tên New Hope Baptist Church.  Bên cạnh việc quản nhiệm New Hope Baptist Church, năm 1982 Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân kiêm nhiệm Hội Thánh Baptist Westminster do Mục Sư Nguyễn Thanh Ngà sáng lập.  Đến năm 1986, hai Hội Thánh New Hope Baptist Church và Baptist Westminster sáp nhập thành một và trở thành Hội Thánh Thanh Lễ Wesminster.  Tên của Hội Thánh được đặt theo ý nghĩa của thánh lễ báp-têm trong Tân Ước. 

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân tiếp tục quản nhiệm Hội Thánh Thanh Lễ suốt 20 năm kế tiếp. Trong thời gian quản nhiệm Hội Thánh, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã giúp cho rất nhiều tín hữu tại Hội Thánh Thanh Lễ hiểu được ý muốn của Chúa cho cuộc đời mình; ý thức được vị trí, vai trò, và trách nhiệm của mình trong gia đình, trong cộng đồng, trong Hội Thánh, trong vương quốc của Đức Chúa Trời, và giúp họ xây dựng cuộc sống mới tại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã khích lệ nhiều người bước vào chức vụ hầu việc Chúa. Trong thời gian quản nhiệm Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân cũng đã góp phần soạn tài liệu Trường Chúa Nhật cho Hội Thánh Baptist Việt Nam tại Hoa Kỳ.  Năm 2005, vì lý do sức khỏe Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã về hưu. 

Bên cạnh trách nhiệm quản nhiệm Hội Thánh địa phương, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã góp phần rất nhiều cho những công việc chung của cộng đồng Tin Lành Việt Nam. 

Năm 1986, trước nhu cầu đào tạo người hầu việc Chúa và việc giáo dục thần học trong tiếng Việt cho những người đang sống tại hải ngoại, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã cộng tác với Mục sư Lê Hoàng Phu, Mục sư Nguyễn Xuân Đức, và một số đầy tớ Chúa khác thành lập Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam – tiền thân của Union University of California hiện nay. Bên cạnh vai trò của một sáng lập viên, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã phục vụ tại Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam với chức vụ Chủ Tịch Ban Quản Trị và giáo sư về môn Tân Ước.

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân không những chỉ là người góp phần thành lập Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam, ông cũng là một trong những người đã góp phần thành lập Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới.

Bên cạnh đó, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã cộng tác nhiều năm với Văn Phẩm Nguồn Sống, cơ quan biên soạn và phát hành những tài liệu trình bày niềm tin nơi Chúa trong tiếng Việt.  Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã viết bài cho Sống Với Thánh Kinh, là thành viên của Hội Đồng Quản Trị, và sau đó là Thư Ký của Hội Đồng Quản Trị trong khoảng thời gian từ năm 1985-2000.  Sau đó, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã đảm nhận chức vụ Quyền Chủ Tịch của Hội Đồng Quản Trị từ năm 2000-2007.  Trong khoảng thời gian này, Mục sư đã cộng tác trong chương trình phiên dịch Kinh Thánh do Thánh Kinh Hội (United Bible Society) và Văn Phẩm Nguồn Sống (VMI) phối hợp thực hiện.  Từ năm 2007-2010, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Văn Phẩm Nguồn Sống.

Năm 2012, Mục sư và bà Võ Ngọc Thiên Ân đã tặng cho Thư Viện Tin Lành toàn bộ những bài giảng đã được thu âm trong những năm Mục sư hầu việc Chúa.  Thư Viện Tin Lành đã lưu giữ và hằng tuần phổ biến những bài giảng của Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân trên internet. Qua Thư Viện Tin Lành, thính giả từ nhiều nơi đã có dịp lắng nghe Lời Chúa và nhận được nhiều sự dạy dỗ qua lời giảng giải Kinh Thánh từ Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân.

Tối thứ Sáu ngày 5 tháng 4 năm 2018, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã về với Chúa trong sự bình an. Hiện diện lúc chia tay có vợ, các con, các cháu, những thân tộc và một số tín hữu đã yêu mến Mục sư. Khi về với Chúa, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân để lại một người vợ đã hết lòng hổ trợ ông trong sự hầu việc Chúa; chung thủy, kiên nhẫn, chăm sóc, lo liệu cho ông trong suốt nhiều năm dài khi ông bị bệnh. Mục sư và bà Võ Ngọc Thiên Ân có 3 người con: 1 gái, 2 trai, 3 cháu nội, và 3 cháu ngoại.

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là một học giả về Kinh Thánh. Về với Chúa, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã để lại một di sản thuộc linh to lớn và những ảnh hưởng tích cực cho gia đình, cho Hội Thánh địa phương, và cho cộng đồng Hội Thánh khắp nơi.

Ban Biên Tập Thư Viện Tin Lành xin chân thành phân ưu cùng Quả phụ Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân, gia đình, và tang quyến.

Ban Biên Tp Thư Vin Tin Lành
California 11/4/2018

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

 

  

   

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top