Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chúa Là Tất Cả – He’s Everything To Me

Chúa Là Tất Cả – He’s Everything To Me

Tựa đề: Chúa Là Tất Cả
Nguyên tác: He’s Everything To Me (Anh)

Nhạc và Lời: Ralph Carmichael (1964)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998)
– Bài Số 270

He’s Everything To Me

In the stars His handiwork I see,
On the wind He speaks with majesty.
Though He ruleth over land and sea,
What is that to me?

I will celebrate Nativity,
For it has a place in history,
Sure!
He came to set His people free,
What is that to me?

Til by faith I met Him face to face,
And I felt the wonder of His grace,
Then I knew that He was more
Than just a God who didn’t care,
That lived away out there
and …..

Now He walks beside me day by day,
Ever watching o’er me lest I stray,
Helping me to find that narrow way,
He is everything to me.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Chúa Là Tất Cả

Nhìn bầu trời hàng ngàn hàng vạn ngôi sao,
Là vật thọ tạo mà Ngài dựng trên cao.
Dầu Ngài cai trị khắp khắp nơi, khắp chốn.
Ta có quan tâm không?

Ngày mà Ngài hạ trần làm vua nhân gian,
Là ngày mà loài người được xem dung nhan.
Thật!
Ngài đem danh Chúa đến nơi giải phóng
Ta có quan tâm không?

Mãi đến lúc tôi trông thấy Chúa trước mặt,
Tôi hân hoan khi Cha vui ban ơn lành.
Lúc đó tôi mới biết chính Chúa
Không phải là Ngài chẳng lo cho tôi,
Vì Ngài ở nơi xa tít,
nhưng …

Cha đang đi bên tôi luôn suốt mỗi ngày,
Đang trông nom tôi luôn luôn mãi không rời.
Giúp đỡ tôi đi qua bao đường chông gai,
Bao nhiêu ơn phước thuộc tôi.

Vui thay khi tôi trông thấy Chúa trước mặt
Tôi hân hoan khi Cha vui ban ơn lành
Lúc đó tôi mới biết chính Chúa
Không phải là Ngài chẳng lo cho tôi,
Vì Ngài ở nơi xa tít,
nhưng …

Cha đang đi bên tôi luôn suốt mỗi ngày,
Đang trông nom tôi luôn luôn mãi không rời.
Giúp đỡ tôi đi qua bao đường chông gai,
Bao nhiêu ơn phước thuộc tôi.

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top