Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » He’s Everything To Me – Chúa Là Tất Cả

He’s Everything To Me – Chúa Là Tất Cả

Tựa đề: Chúa Là Tất Cả
Nguyên Tác: He’s Everything To Me (Anh)

Nhạc và Lời: Ralph Carmichael (1964)

He’s Everything To Me

In the stars His handiwork I see,
On the wind He speaks with majesty.
Though He ruleth over land and sea,
What is that to me?

I will celebrate Nativity,
For it has a place in history,
Sure, He came to set His people free,
What is that to me?

Til by faith I met Him face to face,
And I felt the wonder of His grace,
Then I knew that He was more
Than just a God who didn’t care,
That lived away out there
and …..

Now He walks beside me day by day,
Ever watching o’er me lest I stray,
Helping me to find that narrow way,
He is everything to me.

Chúa Là Tất Cả

Nhìn bầu trời hàng triệu vì sao trong đêm
Thoảng nhẹ lời Ngài thì thầm thật oai nghiêm
Ngài ngự trong nơi đất thấp vùng trời cao
Lời Ngài thật nhiệm mầu

Lòng rộn ràng chào mừng Ngài sinh nhân gian
Ðể mọi người nhận được tình thương Cha ban
Từ trời Jêsus xuống thế chuộc tội tôi
Ðể Trời người thuận hoà.

Sao trong đêm khi tôi rưng rưng gặp Ngài
Nghe trong tim nao nao bao ân điển Ngài
Xin cho tôi luôn luôn băng qua
Trên con đường dài chập chùng hiểm nguy.
Nguyện lòng càng được gần bên Chúa.

Xin cho tôi luôn luôn đi với Chúa tôi
Jêsus luôn nâng niu dẫn dắt không thôi
Chúa dắt tôi băng qua con đường chông gai
Luôn luôn trong suốt đời tôi.

Tựa đề: Chúa Là Tất Cả.

Comments (2)

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top