Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Quyền Trong Huyết

Thánh Ca: Quyền Trong Huyết

Tựa đề: Quyền Trong Huyết
Nguyên tác: There Is Power in the Blood

Nhạc và lời: Lewis E. Jones
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam– Bài Số 183

There Is Power in the Blood
1. Would you be free from your burden of sin?
There’s power in the blood, power in the blood;
Would you o’er evil a victory win?
There’s wonderful power in the blood.
Refrain
There is power, power, wonder-working power,
In the blood of the Lamb;
There is power, power, wonder-working power,
In the precious blood of the Lamb.
2. Would you be free from your passion and pride?
There’s power in the blood, power in the blood;
Come for a cleansing to Calvary’s tide,
There’s wonderful power in the blood.
3. Would you be whiter, much whiter than snow?
There’s power in the blood, power in the blood;
Sin-stains are lost in its life-giving flow,
There’s wonderful power in the blood.
4. Would you do service for Jesus your King?
There’s power in the blood, power in the blood;
Would you live daily His praises to sing?
There’s wonderful power in the blood.
Quyền Trong Huyết Giê-xu
1. Tâm linh ai kia đương mong thoát gánh ác căn?
Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu
Ai kia đương mong linh năng thắng quỉ dữ chăng?
Do quyền mầu nhiệm của huyết Giê-xu.
Điệp Khúc:
Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn
Quyền trong huyết, Chiên Con Thánh
Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn
Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.
2. Ai mong ly khai kiêu căng lẫn cả ác dục?
Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu
Do linh nguyên Gô-gô-tha rửa hết uế tục
Do quyền mầu nhiệm của huyết Giê-xu.
4. Ai mong dâng công cho Vua Thánh Giê-xu ư?
Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu
Ai ưa luôn luôn ca cung chúc Cứu Chúa ư?
Do quyền mầu nhiệm của huyết Giê-xu.

Thu Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top