Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Nữ Hoàng Anh Chúc Mừng Giáng Sinh (2021)

Nữ Hoàng Anh Chúc Mừng Giáng Sinh (2021)

“And for me and my family, even with one familiar laugh missing this year, there will be joy in Christmas, as we have the chance to reminisce, and see anew the wonder of the festive season through the eyes of our young children, of whom we were delighted to welcome four more this year.

They teach us all a lesson – just as the Christmas story does – that in the birth of a child, there is a new dawn with endless potential.

It is this simplicity of the Christmas story that makes it so universally appealing, simple happenings that formed the starting point of the life of Jesus – a man whose teachings have been handed down from generation to generation, and have been the bedrock of my faith.

His birth marked a new beginning.

As the carol says: ‘The hopes and fears of all the years are met in thee tonight.’

I wish you all a very happy Christmas.”

Queen Elizabeth II 
December 25, 2021

“Mặc dù năm nay tôi và gia đình tôi mất đi một giọng cười quen thuộc, chúng tôi vẫn có niềm vui trong lễ Giáng Sinh, khi chúng tôi có cơ hội nhìn lại, và thấy được sự diệu kỳ tươi mới của mùa lễ qua ánh mắt của những trẻ thơ, mà chúng tôi vui đón thêm bốn cháu nữa trong năm nay.

Chúng dạy cho chúng ta một bài học – giống như câu chuyện Giáng Sinh vẫn dạy – đó là trong sự ra đời của một đứa trẻ, có một khởi đầu mới với tiềm năng bất tận.

Chính sự đơn giản của câu chuyện Giáng Sinh làm cho nó có sự thu hút phổ quát, những điều đơn giản xảy ra đã hình thành khởi đầu cuộc đời của Đức Chúa Jesus – một người mà những sự dạy dỗ của Ngài đã được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và cũng là nền tảng niềm tin của tôi.

Sự giáng sinh của Ngài đã đánh dấu một khởi đầu mới.

Giống  như một ca khúc Giáng Sinh đã nói: “Đêm nay, tất cả những hy vọng và sợ hãi đã gặp nhau ở trong Ngài.’

Tôi chúc tất cả các bạn một Giáng Sinh thật vui tươi phước hạnh.”

Nữ Hoàng Elizabeth II
25/12/2021

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top