Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Nữ Hoàng Anh Chúc Mừng Giáng Sinh (2018)

Nữ Hoàng Anh Chúc Mừng Giáng Sinh (2018)

“The Christmas story retains its appeal since it doesn’t provide theoretical explanations for the puzzles of life. Instead it’s about the birth of a child and the hope that birth 2,000 years ago brought to the world. Only a few people acknowledged Jesus when he was born. Now billions follow him.

I believe his message of peace on earth and goodwill to all is never out of date. It can be heeded by everyone; it’s needed as much as ever.

A very happy Christmas to you all.”

“Câu chuyện Giáng Sinh vẫn giữ được sự thuyết phục của nó bởi vì nó không cung cấp những lời giải thích thần học cho những rối reng trong cuộc sống. Ngược lại nó thuật lại sự ra đời của một đứa trẻ và một niềm hy vọng đã được sinh ra cách đây 2000 năm, đã được mang đến cho thế giới. Chỉ có vài người nhận biết Đức Chúa Jesus vào lúc Ngài ra đời. Giờ đây, hàng tỷ người đang theo Ngài.

Tôi tin rằng sứ điệp bình an trên đất và ân phước cho mọi người của Ngài không bao giờ lỗi thời. Nó có thể được chấp nhận bởi mọi người, và điều đó cần hơn bao giờ hết.

Cầu chúc cho tất cả quý vị một Giáng Sinh thật hạnh phúc.”

Nữ Hoàng Elizabeth II
25/12/2018

Thư Viện Tin Lành (2018)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top