Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Nữ Hoàng Anh Chúc Mừng Giáng Sinh (2017)

Nữ Hoàng Anh Chúc Mừng Giáng Sinh (2017)

“We remember the birth of Jesus Christ, whose only sanctuary was a stable in Bethlehem. He knew rejection, hardship and persecution. And, yet, it is Jesus Christ’s generous love and example which has inspired me through good times and bad. Whatever your own experience is this year, wherever and however you are watching, I wish you a peaceful and very happy Christmas.” (Queen Elizabeth II)

“Chúng ta kỷ niệm sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus, mà nơi Ngài ngự chỉ là một chuồng súc vật tại Bethlehem.  Ngài kinh nghiệm bị khước từ, bị khó khăn, và bị bách hại.  Và dầu vậy, chính tình yêu bao dung và tấm gương của Đức Chúa Jesus Christ đã khích lệ tôi vượt qua những hoàn cảnh tốt cũng như xấu.  Bất kể bạn kinh nghiệm điều gì trong năm nay; bất kể bạn đang xem sứ điệp này ở đâu và như thế nào, tôi chúc bạn một Giáng Sinh thật an bình và vui tươi.” (Nữ Hoàng Elizabeth II)

Thư Viện Tin Lành (2017)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top