Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Phạm Xuân Thiều: Lời Chúa

Mục sư Phạm Xuân Thiều: Lời Chúa

Garden

Tựa đề: Lời Chúa
Diễn giả: Mục sư Phạm Xuân Thiều
Kinh Thánh:
Thi Thiên 1

1. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; 2. Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.

3. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.

4. Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.

5. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, Tội nhân cũng không được vào hội người công bình.

6. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.

Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Lời Chúa để nghe bài giảng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top