Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Phạm Xuân Nghĩa: Theo gót Chúa Giê-xu – Truyền Giáo và Cầu nguyện

Mục sư Phạm Xuân Nghĩa: Theo gót Chúa Giê-xu – Truyền Giáo và Cầu nguyện

Sứ điệp: Theo gót Chúa Giê-xu – Truyền Giáo và Cầu nguyện
Diễn giả: Mục sư Phạm Xuân Nghĩa
Chúa Nhật  10/31/2021
Hội Thánh Tin Lành Orange, California

Theo Gót Chúa Giê-xu: Truyền Giáo và Cầu nguyện
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ
9:35
-38

Câu ghi nhớ: “Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: ‘Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình’ ”. — Ma-thi-ơ 9:37-38

Hội thánh sẽ sớm hoàn thành đại sứ mạng truyền giáo khi Cơ-đốc nhân làm theo gương truyền giáo của Chúa Giê-xu và hết lòng cầu nguyện cho công việc truyền giáo như Chúa dạy.

I. Chúa Giê-xu làm gương trong việc truyền giáo như thế nào?
1. Đi ra – Tích cực xông pha khắp nơi
2. Đáp ứng – Toàn diện nhu cầu của con người: giảng, dạy, chữa lành
3. Thấy đám đông : đàn chiên, mùa gặt cơ hội truyền giáo nhu cầu nhân sự thấy giải pháp cho công việc truyền giáo
4. Động lòng – Thương xót

II. Chúa Giê-xu dạy môn đồ cầu nguyện những điều gì cho việc truyền giáo?
1. Bài cầu nguyện chung Chúa dạy là căn bản nhắc nhở cho việc truyền giáo
2. Mạng lịnh cầu nguyện xin Chủ mùa gặt sai thêm con gặt
3. Kinh thánh dạy phải cầu nguyện cho con gặt – là nhân sự truyền giáo
– Xin cho con gặt đầy Đức Thánh Linh
– Xin Chúa cho con gặt có khải tượng mới từ Chúa: đem Tin Lành cho những dân tộc chưa nghe Tin-Lành
– Xin Chúa mở cửa cho giáo sĩ, mở miệng người nói, mở lòng người nghe – các dân tộc chưa được nghe Tin Lành
– Xin Chúa bảo vệ giải cứu giáo sĩ và người mới tin – đức tin chịu đựng thử thách
– Xin Chúa cho kết quả của công việc truyền giáo vững vàng và nhân rộng Chúa đi truyền giáo khắp nơi 

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top