Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Thay Danh Ngài – For Your Name Is Holy

Thánh Thay Danh Ngài – For Your Name Is Holy

Tựa đề: Thánh Thay Danh Ngài
Nguyên Tác: For Your Name Is Holy
Nhạc và lời: Paul Wilbur
Trình bày: Paul Wilbur

For Your Name Is Holy

I enter the Holy of Holies
I enter through the blood of the Lamb
I enter to worship You only
I enter to honor I am

Lord I worship You, I worship You
Lord I worship You, I worship You
For Your name is Holy, Holy Lord
For Your name is Holy, Holy Lord

Thánh Thay Danh Ngài

Cùng nhau đi vào trong nơi thánh chí cao
Tẩy sạch lòng bởi huyết Chiên Con Ngài
Thờ tôn duy Ngài: Vua Giê-xu hiển vinh
Hãy đồng lòng chúc tán cho danh Ngài

Thờ phượng Chúa Giê-xu!  Tôn vinh Chúa thôi!
Thờ phượng Chúa Giê-xu!  Tôn vinh Chúa thôi!
Thánh thay là thánh danh Ngài!  Thánh thay Giê-xu!
Thánh thay là thánh danh Ngài!  Thánh thay Giê-xu!

Quỳ nơi Cha gần bên Chúa thánh khiết đây
Con được gần Ngài bởi huyết tha tội đầy
Nguyện tôn cao minh, Vua Giê-xu của con
Chúa hằng còn mãi mãi muôn muôn đời.

Thờ phượng Chúa Giê-xu!  Tôn vinh Chúa thôi!
Thờ phượng Chúa Giê-xu!  Tôn vinh Chúa thôi!
Thánh thay là thánh danh Ngài!  Thánh thay Giê-xu!
Thánh thay là thánh danh Ngài!  Thánh thay Giê-xu!

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top