Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Daleth

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Daleth

04_door
Chữ Thứ Tư: DALETH (Cái cửa)

Số tiêu biểu: 4

Chữ DALETH có nghĩa là “cái cửa.” Nó có hình dạng như cái cửa. Phát âm như chữ D. Kinh Thánh đề cập đến cái cửa trong Sáng Thế Ký chương 4 khi Chúa phán với Ca-in: “Tội lỗi rình đợi trước cửa.” Cũng giống như một thú rừng rình mò trước cửa để chờ đợi con mồi, tội lỗi rình đợi trước cửa lòng Ca-in. Lẽ ra, Ca-in phải “chiến thắng” và “quản trị” nó như lời Chúa cảnh cáo, trái lại Ca-in đã tiếp nhận nó và bị nó dẫn vào con đường tội lỗi!

Sự hủy diệt rình đợi trước cửa được mô tả trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 12. Dân Y-sơ-ra-ên đã bắt một chiên con không tì vít, giết nó rồi lấy huyết bôi trên mày cửa cùng hai cây cột cửa. Tất cả mọi người đều phải ở trong nhà, không ai được ra khỏi cửa.

Đức Chúa Giê-xu khi tại thế có phán rằng: “Ta là cái cửa nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi.” Thật vậy, chính Đấng Christ là cửa cứu rỗi để dẫn nhân loại vào con đường sự sống. Chúa là Đường Đi, Chân Lý và Sự Sống, và Ngài cũng là cái cửa bảo vệ an toàn cho ai đi trên con đường ấy.

Tội lỗi và sự chết bao trùm thế giới và cả nhân loại. Xã hội ngày càng hư hoại, con người trở nên “tư kỷ, tham tiền, lường thầy phản bạn, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời.” Tội lỗi đang rình đợi trước cửa và khắp các nẻo đường, khiến cho thế giới tối tăm nầy càng thêm tăm tối. Từ ban đầu, tội lỗi đã biến vườn Ê-đen trở thành sa mạc; tội lỗi đã khiến cho A-đam và Ê-va bất tuân mạng lịnh của Đức Chúa Trời nên gia đình phước hạnh của A-đam trở thành sầu khổ vì tội sát nhân của Ca-in. Cũng vì thế mà nhân loại trong thời tiền sử cũng hung ác không khác chi thời đại nguyên tử. Sáng Thế Ký 6:5 chép rằng: “Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn.”

Nhiều quốc gia trên thế giới đang đua nhau chế tạo các khí giới tối tân để tiêu diệt nhau. Dầu môi miệng người ta hô hào hoà bình, tìm biện pháp để tái lập hòa bình, song càng tìm kiếm càng không thấy bóng dáng hòa bình đâu cả mà chiến tranh mỗi lúc càng tàn khốc hơn, lan rộng khắp mọi nơi. Sự kiện ấy cứ tiếp diễn chỉ vì người ta quên rằng Đấng Christ là cái cửa dẫn đến hòa bình, là cái cửa bảo toàn sự sống cho nhân loại. Chính Đức Chúa Giê-xu đã công bố lời hứa quý báu nầy: “Ta ban cho các ngươi sự hòa bình” và “sự hòa bình ấy chẳng phải như thế gian cho.”

Người ta có thể mở ra nhiều cuộc hòa đàm, hội nghị để tìm kiếm hòa bình giữa các quốc gia, nhưng các phương cách ấy không đưa nhân loại đến sự hòa bình. Chính Đức Chúa Giê-xu là Đấng kiến tạo hòa bình. Ngài phán: “Hãy đến cùng Ta! Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ”.

Đức Chúa Giê-xu là cái cửa đưa đến sự yên nghỉ thật, cửa dẫn đến sự hòa bình thật. Khi bị treo trên thập hình, Chúa chẳng chút hận thù, nhưng đã cầu nguyện tha thiết: “Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.”

Dù Chúa có đủ quyền để tiêu diệt kẻ thù, song Ngài muốn mở cánh cửa hòa bình cho nhân loại để họ bước vào “tin lành cứu rỗi.” Mọi nhân vật trong thế gian, bất luận là ai, từ nguyên thủ quốc gia, chính trị gia, thương gia, kỹ nghệ gia, bần cố nông, hay tư sản v. v… đều phải bước vào cánh cửa hòa bình – là chính Đấng Christ – thì mới kinh nghiệm được bình an thật sự.

Đức Chúa Giê-xu là cửa cứu rỗi. Trong Ngài chúng ta nhận được sự công nghĩa và yêu thương.  Người nào ở trong Chúa sẽ được thỏa lòng vì Ngài phán: “Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.” Chỉ có Chúa mới có thể kiến tạo một xã hội công bình, và sự công bình ấy nằm ngay trong lòng mỗi cá nhân bằng lòng tiếp nhận Ngài. Người tin Chúa được huyết của Chúa bôi xóa tội lỗi và họ được mặc lấy bản tánh của Đức Chúa Trời. Ngoài Đấng Christ ra, không có cửa nào khác có thể đưa nhân loại đến sự hòa bình vĩnh cửu.

Đức Chúa Giê-xu cũng là cái cửa giải thoát mọi bối rối nghi ngờ và tuyệt vọng. Ngài giúp chúng ta ra khỏi ngõ bí đường cùng. Chúng ta hãy đến với Chúa, đem mọi nan đề đặt nơi chân Ngài. Chúa sẽ giải quyết tất cả. Chúa là cái cửa được đóng chặt để ngăn chặn mọi gian ác xấu xa xâm nhập vào lòng chúng ta. Ngài cũng là cái cửa mở toan cho tiến trình thuộc linh tốt đẹp, là cái cửa khóa chặt đối với địa ngục, song mở rộng cho thiên đàng.

Chữ DALETH tiêu biểu về quyền năng và chức vụ của Đức Chúa Giê-xu thật rõ ràng: Ngài là cánh cửa đưa người vào thiên đàng, ngoài Chúa không có cửa nào khác. Chúng ta là những người đã vào cửa ấy rồi thì đừng tìm cách thoát ra; bởi vì bên ngoài cửa ấy bao nhiêu tội lỗi đang “rình đợi” chúng ta.

 Bà Mục sư Phạm Văn Năm

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top