Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Pe

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Pe

lip_01

Chữ Thứ Mười Bảy: PE (Cái miệng)

Số tiêu biểu: 80

Chữ thứ 17 là PE, phát âm như chữ P, nghĩa là cái miệng. Chữ “miệng” được Kinh Thánh đề cập đến 303 lần. Lần đầu tiên trong sách Sáng-thế-ký 4:11; “đất hả miệng chịu hút máu của em ngươi… ” lần cuối trong Khải Huyền 19:21 “Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng Đấng cỡi ngựa…”.

Tội lỗi vào trong thế gian do nơi con mắt và cái miệng. Bà Ê-va lấy mắt nhìn đến vẻ đẹp của trái cấm và đả hả miệng ra ăn lấy trái cây ấy. Hậu quả tai hại là sau đó ít lâu đất “hả miệng hút máu” của A-bên do Ca-in làm đổ ra.

Phần lớn mọi tội lỗi đều bởi miệng loài người gây ra, lại cũng bởi miệng mà người ta được phước. Con người nhờ miệng ăn uống nên mới sống, nhờ miệng nói ra lời hiền lành để yên ủi kẻ buồn rầu, cùng khổ. Miệng thốt ra lời khôn ngoan khiến người ta ưa thích,quí mến. Miệng ngợi khen quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời. Miệng giảng dạy lời hằng sống của Chúa. Miệng đồn ra danh Chúa Giê-xu, nói ra tình yêu thương tuyệt mỹ của Ngài. Miệng hát những bài thánh ca du dương êm ái để ca ngợi Chúa. Miệng dâng lên lời khẩn nguyện nài xin trước mặt Chúa.

Miệng vui cười vang dội để bày tỏ niềm vui v. v… và miệng cũng là một khí giới nguy hiểm vô cùng. Do nơi cửa miệng loài người đã nói lời dối trá, xấc xược. Miệng nói lời kiêu ngạo, khoe khoang. Miệng nói lời chua cay hiểm độc. Miệng bày tỏ chuyện bí mật của người khác. Miệng nói lời tục tỉu. Miệng nịnh hót người ta. Miệng thày lay thóc mách. Miệng vu cáo người vô tội. Miệng phao đồn những tin thất thiệt. Miệng nói phạm thượng. Miệng chửi rủa. Miệng lằm bằm. Miệng khóc la rên rỉ. Miệng nói lời tầm phào, bá láp v. v… Lợi ích và nguy hiểm do miệng gây ra thật nhiều, có thể tóm lại trong hai loại: tốt và xấu. Loại tốt ví như giống tốt, nẩy sanh bông trái tốt, có ảnh hưởng tốt, phát xuất từ những con người tốt là người được chuộc bởi huyết Chiên Con. Những người nầy sẽ nghe lời phán từ miệng Vua trên muôn Vua, Chúa trên muôn Chúa rằng: “Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵng cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất” (Ma-thi-ơ 25:34).

Loại xấu ví như giống xấu, nẩy sanh bông trái xấu, phát xuất từ những con người xấu là người chống nghịch với ý chỉ của Đức Chúa Trời, giày đạp huyết Chiên Con, khinh dể sự cứu rỗi do tình yêu thương của Thượng Đế toàn năng. Tuy có khi họ cũng lẫn lộn trong hàng ngũ của những người tốt, song tự họ không phải là giống tốt, đó chỉ là những cỏ lùng lẫn trong lúa mì. Những kẻ thuộc loại nầy sẽ bị “giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng Đấng cỡi ngựa” (Khải Huyền 19:21) trong ngày phán xét. Câu chuyện một đầy tớ bất trung, đem giấu nén bạc của chủ, khi chủ về lại “già miệng” trách móc chủ để bào chữa cho mình. Nhưng chủ nói rằng: “Hỡi đầy tớ ngoan ác kia, ta sẽ do nơi đều ra từ miệng ngươi mà xét ngươi” (Theo nguyên văn Lu-ca 19:22).

Đầy tớ trung tín đã không nói dài dòng, chỉ trình lên chủ công việc mình đã làm lợi ra mà thôi. Không phải các đầy tớ nầy không có miệng để nói nhiều hơn, để khoe khoang công việc mình cho người khác biết rõ hơn, khoe tài nghệ của mình cho người khác thán phục hơn đâu. Song người nầy “im lặng” để nghe tiếng chủ. Nghe được lời khen từ miệng chủ là điều vinh dự, phước hạnh nhất cho mình!

Chúa Giê-xu quở trách người Pha-ri-si bởi cớ họ chỉ tôn thờ Chúa bằng “miệng” mà không phải bằng tấm lòng (Ma-thi-ơ 15:8). Lòng họ chất chứa sự ghen ghét, ganh tị, gian ác nên miệng họ không sợ gì mà không lên án Chúa là “lộng ngôn” đồng thời cũng miệng ấy họ lại ngày đêm đọc sách luật pháp Môi-se, rồi cũng do miệng ấy truyền lịnh quân lính đi bắt Chúa, tố cáo Chúa, truyền cho Phi-lát phải đóng đinh Ngài!

Miệng của A-na-nia và Sa-phi-ra dám nói dối với Đức Thánh Linh, đến nỗi cả hai vợ chồng phải chết tức khắc! Ngược lại Phao-lô vì làm chứng cho Chúa mà phải bị thầy tế lễ thượng phẩm A-na-nia sai người vả miệng Phao-lô. Kinh Thánh còn mô tả rõ về sự khác biệt giữa miệng người công bình và miệng người gian ác “Miệng người công bình nuôi dạy nhiều người!

Miệng người công bình sanh sự khôn ngoan” (Châm Ngôn 10:21, 31) “Nhưng miệng kẻ gian ác chỉ nói sự gian tà”, “Nhưng miệng kẻ gian ác buông ra điều dữ” (10:12 và 13:28).

Không một Cơ Đốc nhân nào lại thích có cái miệng như tên đầy tớ bất trung kia. Nhưng chắc hẳn mỗi người đều ao ước được có cái miệng chứa “Đạo” ở trong (Rô-ma 10:8). Những cái miệng như thế mới có thể xưng danh Chúa cách trung thực. Vì trong lòng tin quả quyết Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết, nhờ sự tin chắc như thế mà được xưng công bình, cũng nhờ miệng làm chứng chắc như thế mà được sự cứu rỗi (Rô-ma 10:9, 10).

Nếu toàn thể Hội Thánh của Đức Chúa Trời chỉ có cái miệng của người công bình mà thôi, ắt sẽ khiến cho những cái “miệng kẻ ác phải bị ngậm lại mà nhận tội mình trước mặt Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:19).

Mục sư Phạm Văn Năm

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top